Share
Goto down
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Shagara - Veľké odpadnutie a príchod Antikrista

za Pi 21 september 2018 - 20:21
Napísal som to ako príspevok vo vedľajšej téme, ale rozhodol som sa z toho spraviť samostatnú tému, lebo to je ďalšia podstatná vec, v ktorej zavádzajú Svedkovia Jehovovi:

Shagara napísal:Tie verše v 2 Tes.2:6-12.....opisuje duchovenstvo trinitárskeho,odpadlíckeho kresťanstva, a ono je tým antikristom.....ale tí budú zničení tesne pred armagedonom/zničenie Veľkého Babylonu/ a zvyšok/rádoví podporovatelia/ v armagedone.

Poďme si teda pozrieť, čo presne je v texte 2Tes.6 kap. napísané:


1 Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia k nemu,

2 aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov.

3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,

4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha.

5 Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril?

6 A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase.

7 Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.

8 A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu,

9 toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi

10 a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení;....Z textu teda vidíme, čo všetko sa musí naplniť, aby nastal príchod Ježiša. Zrekapitulujme si to:


1. Odpadnutie

2. Príchod človeka hriechu, ktorý sa bude stavať na odpor a povyšovať nad VŠETKO, čomu sa vzdáva božská česť.

3. Posadí sa do chrámu Božieho ako Boh

4. Bude sa vydávať za Boha.

5. Bude robiť satanské zázraky


...,I keď bod 1 sa už naplnil (lebo cirkev v druhom storočí odpadla od Boha), body 2-5 sa ešte nenaplnili. Zatiaľ neprišiel na svetovú scénu človek, ktorý sa posadil do Božieho chrámu, ktorý by sa vydával za Boha pričom opovrhuje všetkým, čomu sa vzdáva božská česť a robil by zázraky (od satana). Príchod tohoto človeka bol prorokovaný už u proroka Daniela. Na to proroctvo sa odvolával aj Ježiš, keď hovoril o časoch konca:

Mat 24,15
Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!),

Pozrime sa teda do proroka Daniela, čo presne o tom písal:

Dan 11,31; 12,11-13
Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť; odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. .....Odvtedy, ako bude odstránená ustavičná obeť a postavená pustošiaca ohavnosť, uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto bude čakať a dočká sa 1335 dní. Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj! Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní.

....O akom chráme Daniel v kapitole 11 hovoril? O tom, kde sa prinášala ustavičná obeť. Každý vrátane samotného Daniela z toho hneď vedel, že sa jedná o Jeruzalemský chrám. Ten dnes ale už nestojí. Aby sa doň mohol Antikrist posadiť, musí byť najskôr znovu postavený a obnovený židovský bohoslužobný systém. Na to židia dnes čakajú. Najskôr sa ale musia skončiť časy pohanov. Tie podľa Kristovho proroctva skončia až vtedy, keď Jeruzalem prestanú "šlapať" pohania (nežidia).

Lk 21:24b
Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.

Jeruzalem v dnešnej dobe ešte stále nepatrí úplne židom. Stále tam majú svoje právo moslimovia (nežidia = pohania). Je však už ale len otázkou času, kedy bude Jeruzalem znovu plne židovský. Vtedy si v ňom budú môcť postaviť chrám. Potom príde Antikrist, ktorý sa tam nasilu posadí, bude vydávať za Boha a robiť satanské zázraky. Prv, než sa toto všetko nestane, nemôže prísť Pán Ježiš na zem (podľa Pavlových slov).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....To čo písal Shagara, že to len symbolizuje odpadlícke kresťnstvo a ono je tým Antikristom je teda úplne mimo. Texty jasne hovoria o osobe. O človeku. Popisujú osobu a jej činnosť. Všetko ostatné je domýšľavosť. Nikde v texte nie je ani čiarka o obraze a ani to nevyplýva z kontextov. Opäť Svedok Jehovov len predviedol, čoho je schopný. Ako ďaleko je schopný zájsť v prerábkach textov na čosi celkom iné, čo tam nie je a ani to z ničoho nevyplýva. Pracuje tu len dogma a myseľ naprogramovaná k videniu obrazov za všetkým. (Za všetkým, čo dogme protirečí.)
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - Veľké odpadnutie a príchod Antikrista

za Pi 21 september 2018 - 20:29
Od Svedka Jehovovho nemožno očakávať, že keď číta bibliu, dokáže z kontextu rozpoznať čo je obraz a čo doslovné. Určujúcim faktorom sú len dogmy. A všetko, čo stojí proti nim, je obraz. Kontext nekontext. study Smile
Návrat hore
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.