Share
Goto down
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Aký je rozdiel medzi tým keď Duch hovorí a keď stromy hovoria.

za Št 20 september 2018 - 14:51
Svedka Jehovovho nezaujíma kontext, ale dogma. Podľa nej rozhoduje, čo je v biblii obraz a čo nie.

Pozrime sa na obvyklý príklad ich zavádzania: Porovnajme tieto 4 biblické texty:

Hebr 3,7-9
Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, kde ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky

1Tim 4,1
Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,

Gen 4,8-11
Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem; či som ja strážcom svojho brata? Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk.

Sdc 9,6-21
Potom sa zhromaždili všetci občania Síchemu i celé Bét-Milló, odišli a vyhlásili Abímelecha za kráľa pri dube s posvätným stĺpom v Sícheme. Keď to oznámili Jótámovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal: Počujte ma, občania Síchemu, a vypočuje vás Boh. Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive: Kraľuj nad nami. A oliva im odvetila: Mám opustiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovia i ľudia, ísť a vznášať sa nad stromami?  Vtedy povedali stromy figovníku: Poď ty a kraľuj nad nami! A figovník im odvetil: Mám opustiť svoju sladkosť a svoje výborné ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami? Potom povedali stromy viniču: Poď ty a kraľuj nad nami! Ale vinič im odvetil: Mám opustiť svoj mušt, ktorý obveseľuje bohov i ľudí, ísť a vznášať sa nad stromami? A všetky stromy povedali bodliaku: Poď ty a kraľuj nad nami! A bodliak odvetil stromom: Ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad vami, poďte, ukryte sa v mojej tôni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. Teraz, ak ste naozaj statočne konali, keď ste Abímelecha urobili kráľom, a ak ste dobre naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, ak ste mu odplatili, ako sa zaslúžil o vás, lebo môj otec bojoval za vás, ba aj svoj život položil na vážky a zachránil vás z rúk Midjáncov; ale vy ste dnes povstali proti domu môjho otca a jeho synov ste povraždili, sedemdesiat mužov na jednom kameni, a urobili ste Abímelecha, syna jeho slúžky, kráľom nad občanmi Síchemu, lebo je vaším bratom; ak ste naozaj statočne naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, radujte sa z Abímelecha, a aj on nech sa raduje z vás. Ak nie, nech vyšľahne z Abímelecha oheň a nech strávi občanov Síchemu a Bét-Millóa, a oheň nech vyšľahne z občanov Síchemu a z Bét-Milloá a nech pohltí Abímelecha. Potom Jótám ušiel a unikol svojmu bratovi Abímelechovi. Nato odišiel do Beéry a býval tam.


Všetky texty majú jednu vec spoločnú: Niekto v nich niečo hovorí. V prvých dvoch citátoch je to Duch, v treťom Ábelova krv a štvrtom stromy. .....Z kontextu štvrtého textu (Sdc 9,6-21) je každému na prvý pohľad hneď jasné, že Jótam rozpráva občanom Síchemu len bájku, ktorou oznamuje, že za kráľa nad sebou ustanovili vraha. (Hneď vzápätí tú bájku aj vysvetľuje.) Čiže v skutočnosti žiadne stromy nerozprávali ale bolo to len prirovnanie. .....Z kontextu tretieho textu (Gen 4,8-11) je takisto zrejmé, že pod pojmom "Hlas krvi tvojho brata volá" sa jedná o pripomienku vraždy, nie o skutočné slová, ktoré krv hovorila. Prečo? Lebo v texte nemáme žiadne konkrétne slová a vety, ktoré by tá krv hovorila. Jedná sa teda len o pripomienku. Po druhé, z praxe každý vie, že krv nerozpráva. ....Naproti tomu v prvom a druhom texte (Hebr 3,7-9 a 1Tim 4,1) máme citované konkrétne vety, ktoré Duch hovorí. -Čiže nie je to len nejaká pripomienka, ale konkrétne slová. Preto je jasné, že v týchto textoch nie je prirovnanie či obraz, ale konkrétny popis slov Ducha Božieho, čo hovoril. Podobne to vidíme aj v prípade Filipa:

Sk 8,29
A Duch povedal Filipovi: Pristúp a pripoj sa k tomu vozu.

...To je konkrétna inštrukcia, ktorú Filip dostal v podobe konkrétne vyslovenej vety. V súvislosti s "hovoriacou krvou" nemáme nič také. Nemáme žiadne konkrétne vety a slová, ktoré by boli "z jej úst" citované, čo je logické, lebo jednalo sa len o pripomienku vraždy a nie konkrétne hovorenie slov. ......(Čo sa týka múdrosti, ktorá vystupuje v knihe prísloví, to už je skutočne osoba).

Podľa "logiky" Svdkov Jehovových by sme potom mohli aj hovoriaceho hada v Genesis 3 kapitole prehlásiť za symbol. Keď si však prečítame verše 1, 2 a 4 opäť vidíme, že had hovorí žene konkrétne slová a vety, ktoré sú v texte citované. Žena potom hadovi odpovedá. Opäť konkrétne slová. To dokazuje, že nejde o symbol, ale doslovné rozprávanie hada. (Vieme z iných textov, že to nebol obyčajný had, ale Satan, ktorý sa Eve ukázal v podobe hada).


Naposledy upravil Fotón dňa So 22 september 2018 - 7:39, celkom upravené 3 krát.
veriaci
Počet príspevkov : 2
Join date : 14.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Snad to svedkovia jehovoví pochopia

za Pi 21 september 2018 - 11:42
bounce bounce bounce
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Aký je rozdiel medzi tým keď Duch hovorí a keď stromy hovoria.

za Pi 21 september 2018 - 20:25
To by si museli dať aspoň na pol roka pauzu od svojej sekty, ktorej výplach im znemožňuje vidieť, čo je v citovaných textoch napísané. Preto v tom vidia vždy len svoje symboly, na ktoré sú naprogramovaní.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Boží prst

za So 22 september 2018 - 16:02
Shagara napísal:Je to tak, lebo Ježiš hovoril o Božom duchu ako o Božom „prste“. Keď Ježiš vyliečil muža posadnutého démonom,

Nikde nečítame o Božom prste že by hovoril alebo prejavoval sa ako osoba. O Duhchu to čítame na veľa miestach (viď dôkazy v 1).

Shagara. napísal:Má aj Boh prst?

Áno. Rovnako ako človek má, ktorého Boh stvoril na svoj obraz.

Shagara. napísal:Teda, daný duch je iba prostriedok,ktorým Boh hovorí. Jehovov duch je sám Jehova. A nie dve osoby a jedná je tá čo hovorí.

Nie je. Keď napríklad farizeji hovorili Ježišovi, že má nečistého ducha, odpovedal im: "Ameň vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali; ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu." (Mk 3,28-30)
1:
Keby Svätý Duch bol Otec, Ježiš by povedal (ako to vždy robieval): "kto by sa rúhal Môjmu Otcovi". To ale nespravil. -Duch je teda iná osoba. (I keď na druhej strane je pravda, že je jedno s Otcom).
2:
Z textu vidíme, že reč bola o Duchu, ktorý bol v Ježišovi. O ňom farizeji hovorili, že je nečistý a na margo toho sa Ježiš ohradil, že sa rúhali Duchu Svätému. Čiže ten Duch (Duch Svätý) bol v Ježišovi. O Otcovi Ježiš hovorieval, že je v nebi. Takže Duch Svätý je evidentne iná osoba.
3:
Z tohoto textu (a nie len z tohoto) môžeme vidieť, že Duch Svätý je osoba, pretože sa jej rúhali farizei. Keby sa rúhali len nejakej sile, nebolo by čo odpúšťať. Uraziť môžeš len osobu.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Aký je rozdiel medzi tým keď Duch hovorí a keď stromy hovoria.

za Po 24 september 2018 - 4:11
Shagara napísal:Rúhanie je hanlivá, urážlivá alebo znevažujúca reč, to vieme všetci. Keďže Zdrojom svätého ducha je Boh, hovoriť proti tomuto duchu je to isté ako hovoriť proti Jehovovi, čo musím opäť pripomenúť.
Odpoveď:
Keby Duch Svätý bol len sila a nie aj osoba, nehovoril by Ježiš o rúhaní Duchu ale o rúhaní Bohu. Otázka: je niekde napísané, že ktosi sa rúhal napr. Božiemu prstu? Nie. Lebo je to nezmysel. Rúhať sa môžeš jedine osobe, nie neosobnej entite. ...Po druhé, o Božom prste a pod. nikde nečítame, že hovoril konkrétne slová, ktoré sú niekde citované. O Duchu to ale čítame na veľa miestach: Sk 8:29; Sk 13:2; Sk 21:11; 1Tim 4:1; Zjv 2:7 Duch Svätý je teda jednoznačne osoba, iná než Otec (i keď je jedno s Otcom, rovnako ako Kristus).


Shagara napísal:Z Ježišových slov o takom hriechu vidieť, že Ježiš poukazoval na ľudí, ktorí úmyselne vystupovali proti "pôsobeniu" Božieho svätého ducha.
Odpoveď:
To pôsobenie je osobné. Ducha je možné zarmútiť, uraziť, rúhať sa mu. Duch Svätý hovorí konkrétne Slová. Nie je to len neosobná sila, cez ktorú pôsobí Otec. Je to osoba, cez ktorú pôsobí Otec.


Shagara napísal:Keďže prostredníctvom Ježiša pôsobil Jehovov duch, ale odporcovia pripísali toto spôsob Diablovi, rúhali sa duchu. Preto Ježiš vyhlásil:..... „Ktokoľvek sa... rúha proti svätému duchu, nikdy nedostane odpustenie, ale je vinný večným hriechom.“ — Marek 3:20–29.
Odpoveď:
Tu si protirečíš. Prečo hovoríš "pôsobil Jehovov duch" ? Snáď pôsobil Jehova, nie? Alebo je pre teba normálne hovoriť, že cez počítač pôsobia tvoje ruky? Alebo, že tvoje ruky povedali to či ono? Nie. To by si mohol jedine vtedy, keby tvoje ruky boli osoba.


Shagara napísal:Všimni si kontext a to slovíčko "pôsobenie",....pretože tu je to zamerané práve na tú činnosť,pôsobenie,konanie zázrakov,a podobne!
Odpoveď:
Okrem zázrakov ale Duch aj hovorí konkrétne slová, zarmucuje sa (Ef 4:30) atď, čo nie je charakteristické pre to, keby Duch bol len výkonná Božia moc. Božiu moc, silu nemôžeš zarmútiť. Božia moc nemôže hovoriť konkrétne slová a vety (keby nebola osobná).


Shagara napísal:Tiež si uvedom, že od koho mal Ježiš Božieho ducha? Sám opakovane vyhlásil ,že "od Otca". A aj keď je Otec v nebi, svojim dúchom môže byť všade! A to nie treťou osobou trojice,ale svojim prejavom,silou,mocou.
Odpoveď:
Pochopiteľne, že Duch je od Otca, lebo Duch Svätý a Otec sú jedno. Je to však osoba. Osoba, ktorá je všade (rovnako, ako Otec). Vyplýva to z mnohých biblických popisov, ako sa Duch prejavuje.


Shagara napísal:A z viacerých textov vyplýva,že rúhať sa duchu,znamená rúhať sa Bohu Otcovi,....teda nemáš pravdu.
Odpoveď:
Nevyplýva to zo žiadneho textu. Pravdu nemáš ty, lebo tvrdíš to, čo sa v biblii nikde nepíše.


Shagara napísal:potreboval ježiš pomoc tretieho boha z trojice ,keď sám bol údajne Boh?
Odpoveď:
Nerozumieš sa trojjedinosti. Otec, Syn a Boh nie sú traja Bohovia, ale jeden Boh v troch osobách. (Troch osobných prejavoch.)


Shagara napísal: „Ježiš plný svätého ducha sa vrátil od Jordána a duch ho vodil po pustatine.“ ?(Luk. 4:1)
Nevedel Ježiš kam má ísť,alebo prečo ho duch vodil? A čím bol plný Ježiš? Tretou božskou osobou?
Odpoveď:
Ježiš vzal na seba zámerne obmedzenie ľudského tela, keď sa narodil na zem. Preto potreboval vedenie. ...Ježiš bol plný treťou časťou Boha, jeho Duchom.


Shagara napísal:Apoštoli odovzdávajú pozdravy v?úvodoch svojich listov od Boha Otca a?Ježiša Krista, ale nikdy neodovzdávajú pozdrav od svätého Ducha.
PREČO ???
Odpoveď:
Za to však Duch hovoril odkazy jednotlivým zborom: Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom (Zjv 2:7.11.17.29; Zjv 3:1.6.13.22)


Shagara napísal:Apoštol Ján píše:........ „Podľa toho poznávame, že zostávame v?ňom a?on v?nás, že nám dal zo svojho Ducha“(1. Jána 4:13 ).
V?gréčtine je to.... „ek tou pneumatos autou“ teda doslovne zo svojho Ducha. Ak by bol Duch osobou, vieš si predstaviť, že by nám dával Boh (časť) z?nejakej osoby?
Odpoveď:
Nakoľko Duch Svätý je všadeprítomný, je to možné. Takisto, ako Boh môže byť viac alebo menej prítomný na určitých miestach. Napr vo svätyni svätých bola jeho prítomnosť viac ako inde, i keď je všadeprítomný.


Shagara napísal:Dáva Boh ....... diel z?osoby, ale zo svojej moci?
Podobne to povedal aj apoštol Peter na letnice, keď citoval proroka Joela:....... „V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo,“(Sk. 2.17 )
Odpoveď:
Podobne je napísané, že Boh sostúpil v oblaku a hovoril k Mojžišovi a vzal z ducha, ktorý bol na ňom, a dal na sedemdesiatich mužov a starších. A stalo sa, ako spočinul na nich duch, že prorokovali. (Nm 11,25) Pretože Boh je všadeprítomný, je všadeprítomný i jeho Duch. Preto je možné vziať časť a dať niekomu. (O tom, že Duch má všetky prejavy osoby som už písal.)


Shagara napísal:"ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete....... silu........ a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme." Sk.1:8
Odpoveď:
Sila však nebolo všetko, čo dostali, keď na nich zostúpil Duch: "A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte."(1Jn 2:27) -Môže niekoho neosobná sila učiť? Asi ťažko. Je to teda osoba. Osoba ktorá učí, hovorí konkrétne slová a inštrukcie, môže byť zarmútená, niekto sa jej môže rúhať. Ruke sa nemôžeš rúhať. Jedine osobe!


Shagara napísal:čím bol vyzbrojený Ježiš?
"14 Ježiš sa vrátil do Galiley vyzbrojený silou Ducha ,...." Luk.4:14
Odpoveď:
Okrem sily sa však Duch prejavuje ako osoba. Aj o Bohu sa píše, že má silu, moc. A to nevylučuje, že je zároveň osoba.


Shagara napísal:" Toto sú posledné Dávidove slová: Výrok Dávida, Izajovho syna,.... Jahveho duch hovorí skrze mňa, jeho slovo mám na jazyku. " 2 Sam.23:2
To čo hovoril Boží Duch skrze Dávida, boli slová Ducha Božieho k?Bohu, alebo ako hovorí 1. verš tejto kapitoly, boli to "posledné slová Dávida"?
Skús to vysvetliť?
Odpoveď:
Dávid ich hovoril, ale zdrojom tých slov bol Duch.Takže platí oboje: Dávidove slová to boli preto, lebo ich Dávid fyzicky hovoril (výrok Dávida), ale ich zdrojom bol Duch Boží.


Shagara napísal:.koho to vlastne zarmucovali neverní židia?
" Ale oni sa staväli na odpor a zarmucovali Ducha jeho svätosti, a preto sa im obrátil v nepriateľa a sám bojoval proti nim." Izaiáš 63:10
Tretiu Božskú osobu,alebo samotného Boha Jehovu?
Odpoveď:
Nakoľko Duch je spojený s Otcom, to čo prežíva Duch, prežíva aj Otec. Trojica nie sú traja Bohovia ako si to stále mylne predstavuješ, ale jeden Boh v troch rôznych prejavoch osôb


Shagara napísal:Zaiste veríš,že židia neverili v trojicu?
Odpoveď:
Židia toho o Duchu veľa nevedeli, lebo Duch ešte nebol daný (Jn 7:39).


Shagara napísal:Lebo je viac ako logické,že duch jeho svätosti/Jahveho/ je duch jeho osoby,.....pretože ako sme si už hovorili ,každá bytosť má svojho ducha,ako súčasť svojej osoby ! /Jahveho duch,.....satanov duch,..... Krištofov duch,......Shagarov duch a podobne/
Odpoveď:
Nie je možné porovnávať Boha s ostatnými osobami.


Shagara napísal:" Peter mu povedal: "Ananiáš, ako ti satan mohol naplniť srdce, že si luhal Svätému Duchu",......."Peter jej povedal: /Zafire/"Prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho Ducha?",........"Petre povedal:...Ako ti len prišlo na um niečo také! Neluhal si ľuďom, ale Bohu!"
Krištof,....... čo,alebo kto je ten "Pánov duch"? Už sme to spomínali,že každý máme svojho ducha?!
Odpoveď:
V texte to máš jasne napísané: Pánov Duch je Boh. Nie druhý Boh alebo tretí, ale Boh. Boh je len jeden. V troch osobách. Čiže keďklameš Duchu, klameš Bohu, pretože Duch a Otec sú jedno. (Stále máš problémy s tou jednotou troch osôb. Vidíš tam všetko možné iné čo chceš, ale nie toto. Aby si mohol valiť svoje dogmy.)


Shagara napísal:Ak Ananiáš a Zafira "luhali svätému duchu",.....komu to vlastne luhali?
Nehovorí Peter,že..."Bohu"? Ale Otcovi,Jahvemu Pánovi,....a nie tretej osobe trojice!
Odpoveď:
Keďže Boh = Otec+Duch+Syn, tak tým, že klamali Duchu, klamali Bohu. Keby klamali Otcovi, rovnako tak by klamali Bohu. Keby klamali Synovi, rovnako tak by klamali Bohu. Pretože Boh(jeden)=Otec+Duch+Syn


Shagara napísal:60,.....čo ti hovorí slovné spojenie:....trojhlavý drak? Na koho to poukazuje? Koľko hláv mávali obvykle draci,a satan je drak?!
Odpoveď:
Pri trojhlavom drakovi sa jedná o 3 samostatne mysliace hlavy. Podobne, ako siamské dvojčatá. V prípade trojjedinosti sa však jedná o prepojenie samotných osôb. (Ako vždy porovnávaš neporovnateľné.)


Shagara napísal:nakoľko je zrejme, že Bibliou predpovedané odpadnutie nastalo už v 2 storočí po smrti apoštolov. História to potvrdzuje.
Odpoveď:
K príchodu Krista však treba okrem odpadnutia ešte príchod Antikrista (2Tes 2:1-10).


Shagara napísal:Uvedom si,.....nakoľko Boh nemá ústa,ruky,nohy,.....tak nutne musí pôsobiť zo svojho miesta niečim,a tým je jeho moc!
Odpoveď:
Nezmysel. Keď starší videli Boha na vrchu Sinaj, videli aj jeho nohy:
Ex 24:10
A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty.
....(táto vec je zopakovaná aj v Zjv 4:6.)Shagara napísal:BIBLICKÉ použitie slova..... „svätý duch“ ukazuje, že ide o ovládanú silu, ktorú Boh Jehova používa na uskutočňovanie rozmanitých cieľov. Do istej miery ju možno prirovnať k elektrine, sile, ktorá sa dá použiť na konanie veľkého množstva rozličných činností. Toto prirovnanie je veľmi výstižné.
Odpoveď:
O Svätom Duchu sa však ďalej píše, že hovoril slová k ľuďom, ktoré máme citované: Sk 8:29; Sk 13:2; Sk 21:11; 1Tim 4:1; Zjv 2:7 Konkrétne vety. Nepíše sa, že ich hovoril Boh, ale Duch. Ak by Duch bola len "elektrina", nemali by sme nikde citované jej slová, ktoré hovorila, lebo neosobná vec nemôže sama zo seba hovoriť. Písalo by sa, že hovoril to hovoril Otec.


Shagara napísal:ON nevylieva tretiu božskú osobu,ale svoje požehnanie v podobe svojho ducha,....a tak ním niekoho posilňuje, pomazáva, utešuje, dáva ním múdrosť a podobne.
Odpoveď:
Nie je písané, že ním posilňuje, vyučuje, utešuje, ale že ONO vyučuje, utešuje (napr: 1Jn 2:27) - a to je rozdiel.


Shagara napísal:.Ak niekto "klame duchu",....klame samozrejme Jehovovi/Otcovi,/lebo to je jeho duch.
Odpoveď:
To by sa nepísalo, že klame Duchu, ale Otcovi.Nikto predsa nehovorí: "oklamal si môjho ducha", ale "oklamal si ma" (keď niekto niekoho oklame).


Shagara napísal:Ak sú Otec aj syn Bohmi/v rámci trojice/, tak by to tak nemalo byť.
Odpoveď:
Máš v tom guláš. Otec a Syn nie sú Bohmi, ale Boh(jeden)=Otec+Duch+Syn. Takže urážka ktoréhokoľvek člena trojice je urážkou Boha (jedného). Zvláš kritické je však rúhanie Duchu, pretože to nie je možné odpustiť.


Shagara napísal:Jednoducho,hrešiť proti Kristovi je menšie zlo,/odpustiteľné/ ako hrešiť proti samotnému Bohu Jehovovi!/neodpustiteľné/ Pretože, opakujem...... hrešiť proti duchu,je hrešiť proti Otcovi. Svätý duch ,je duch Otca, duch svätého Boha,preto je ten duch "svätý"!
Odpoveď:
Inde sa však píše o Duchu Svätom, ako o Duchu Kristovom. To je ďalší dôkaz, že Kristus a Otec sú jedno a majú spoločného Ducha, ktorý je osoba:

Jn 14,16-18
ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.  Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.

...."prídem k vám" hovorí Ježiš o Duchu ako o sebe. O Duchu, ktorého má poslať.

Rim 8:9-10
ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť.

...Čiže ak má niekto Ducha, má v sebe vlastne Krista (napriek tomu, že je to zároveň Duch Otcov). Prečo? Lebo Otec, Syn a Duch sú jedno.
Shagara napísal:Sväté Písma nám oznamujú osobné meno Otca — Jehova. Informujú nás o tom, že Syn je Ježiš Kristus. No nikde v Písmach nie je osobné meno použité na svätého ducha.
Odpoveď:
Jehova=Otec+Syn+Duch
...Svätý Duch je meno. Akurát je preložené do slovenčiny a meno JHWH je ponechané v pôvodnom jazyku. (Podobne meno Ježiš Kristus)Shagara napísal:Ján 8:17, 18, : ........„[Ježiš odpovedal židovským farizejom:] Vo vašom zákone je napísané, že dvoch ľudí svedoctvo je pravdivé. Ja som, ktorý svedčím sám o sebe, a svedčí o mne ten, ktorý ma poslal, Otec.“ ?(Tu Ježiš o sebe jednoznačne hovorí ako o jedincovi, ktorý existuje oddelene a samostatne od Otca.)
Odpoveď:
Vôbec sa tam nepíše, že existuje oddelene a samostatne. Iba to, že sú to dvaja svedkovia. Nikde tam nie je, že sú oddelení.


Shagara napísal:A vôbec sa neodvoláva na svedectvo ducha svätého,lebo to je vlastne sám Otec,jeho duch. Ale nie osoba!/"moc Najvyššieho/
Odpoveď:
Pretože Svätý Duch ešte nebol daný: Jn 7:39...O tom, že Svätý Duch svedčí, je napísané až neskôr, v súvislosti s cirkvou tu:
1Jn 5:6
A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je pravda.
Hebr 10:15
A svedčí nám i Svätý DuchShagara napísal:Prečo Ježiš hovorí o sebe, že je...... „ten, ktorý má sedem... duchov“? Pretože týchto sedem duchov je znázornením Jehovovho svätého ducha v jeho plnosti. Neskôr ich Ján opisuje aj ako „sedem očí“, čo je obrazom prenikavej schopnosti vidieť, ktorú svätý duch Ježišovi poskytuje. (Zjavenie 5:6) Teda,nie je to osoba, ale moc,sila od jeho Otca.
Odpoveď:
To, že sú to obrazy si si vymyslel. Nikde to tam nie je a ani to z ničoho nevyplýva. To sú len tvoje domnenky, čo píšeš. Tvoja dogma.


Shagara napísal:1,......2. Samuelova 23:2 ......"2 Bol to Jehovov duch, ktorý hovoril skrze mňa, a jeho slovo bolo na mojom jazyku".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teda, daný duch je iba prostriedok,ktorým Boh hovorí. Jehovov duch je sám Jehova. A nie dve osoby a jedná je tá čo hovorí.
Odpoveď:
Je to prostriedok, ale osobný (osoba), ako už bolo hore na veľa miestach pisma dokázané.


Shagara napísal:Opakujem sa......Boh nemá ruky ani nohy,ústa,.....a tak keď koná ,tak koná skrze anjelov alebo svojho ducha,svojej sily. Ak niečo robí duch,v skutočnosti to robí Boh Jehova! Tento paralelizmus je v Biblii na mnohých miestach.
Odpoveď:
Nezmysel. Keď napr. starší izraela videli Boha na vrchu Sinaj, videli jeho nohy:
Ex 24:10
A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty.
...máš divné predstavy o Bohu. Podľa teba je to len nejaký beztvarý obláčik? Nap. človeka stvoril na svoj obraz. Podľa jeho podoby. (Gn.1,26) To, čo píšeš je čistý výmysel.
......Boh robí prostredníctvom osôb. Rovnako aj jeho Duch je osoba, ktorá hovorí, môže byť zarmútená a podobne. Je nezmysel ak niekto povie, že "zarmútil si muju ruku" alebo "zarmútil si moju silu". To je hlúposť. Zarmucovať môžeme len osoby. O Duchu je písané, že ho môžeme zarmútiť. Nie Otca prostredníctvom Ducha (neosobnej sily), ale DUCHA. To je veľký rozdiel vo formulácii. To, čo ty píšeš v textoch nikde nie je.Shagara napísal:Napríklad i v tomto Žalme je daný paralelizmus:...."Kam môžem ísť od tvojho ducha a kam môžem utiecť od tvojej tváre?"
Utiecť od Božieho ducha,znamená utiecť od Boha Jehovu!
Tento paralelizmus sa komentuje istým spôsobom aj v New Catholic Encyclopedia : .....„Väčšina textov N[ového] Z[ákona] zjavuje Božieho ducha ako niečo, nie ako niekoho; to je obzvlášť zjavné z paralelizmu medzi duchom a Božou mocou.“ (1967, zv. XIII, s. 575)
Odpoveď:
Áno a tomuto paralelizmu hovoríme trojjedinosť. Tri osoby sú jeden Boh.


Shagara napísal:Pre zaujímavosť citujem Zjavenie 5 kapitolu......" Vtedy som videl v strede medzi trónom a štyrmi Živými uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, ktoré sú siedmi Boží duchovia, poslaní do celého sveta. 7 On pristúpil k Sediacemu na tróne a vzal knihu z jeho pravice."
Tu sa píše o "siedmych duchoch Božích",......máme to chápať tak,že svätý duch má sedem bratov?
Alebo to opisuje niečo iné?
Odpoveď:
Opisuje, že Boh je viacjediný a existuje 7 Božích Duchov. Nič viac, nič menej. Pretože je to napísané v biblii, tak to je. Viac nie je okolo toho treba polemizovať. Polemizovať potrebujete vy jehovisti, aby ste z textov ktoré sa važim dojmom nepozdávajú prerobili čosi iné.
....Apropó: už to, že baránok je prostred Božiho trónu ti mohlo napovedať o jednote medzi Synom a Otcom. Že Kristus je Boh.Shagara napísal:Siedmimi očami,duchmi je znázornená plnosť Božieho Ducha, ktorá je Ježišovi je daná, aby mohol vykonávať spravodlivý súd.
Odpoveď:
Čo som povedal. Už začínajú prerábky. Text jasne píše o 7 Duchoch Božích, ale jehovista rozhodol, že nie. Že je tam napísané niečo iné. Takto to býva s vami vždy. Preto ste toľko veľa pomýlení.


Shagara napísal:Teda,....ak Boh dáva svojich duchov,ducha.....tak Boh nedáva diel z?osoby, ale zo svojej moci.
Potvrdme si to......"V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo,“ Sk. 2.17
Samozrejme, Boh nebude "vylievať" tekutú tretiu božskú osobu,....ale svoju silu,moc,požehnanie!
V?Iz. 44:3 je to isté hebrejské slovo použité pri vode, ako pri Duchu Božom: .......„lebo vylejem vody na smädnú pôdu a?bystriny na suchú zem, vylejem svojho Ducha na tvoje potomstvo“
Asi si ťažko vieme predstaviť ako Boh doslova vylieva iného Boha na ľudí! Alebo ,keby sa to vzťahovalo na doslovnú osobu!
Pochop,.....duch svätý je v Písme len personifikovaný,a nie je to žiadna osoba.
Odpoveď:
Nakoľko je Boh všadeprítomný - a teda je všadeprítomný aj jeho Duch, môže do nekonečna vylievať a dávať diely z Ducha (=zo samého seba). ....Perzonifikácia je tvoj výmysel. Máme v písme citované konkrétne slová, ktoré Duch hovoril napr Filipovi a on podľa nich jednal. To nebola žiadna perzonifikácia ale konkrétne opísaný čin.


Shagara napísal:A to,že duch svätý je v Písme personifikovaný akoby bol osobou,tak to je bežná reč Písma, a tak tvoje vysvetlenie nie je správne! Uvediem niektoré príklady....:

1,......" Slovo , ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v poslednom dni," (Ján 12:48),
Odpoveď:
Nepíše sa však, že to slovo niečo samo hovorilo. že je ho možné zarmútiť a podobne. Z toho je teda jasné, že tým Ježiš vlastne povedal, že "tým slovom bude súdený".


Shagara napísal:2,......."voda a?krv,"....... hoci zjavne nie sú osobami vydávajú svedectvo (1. Jána 5:7)
Odpoveď:
Nikde si však nemôžeme prečítať konkrétne slová, ktoré krv alebo voda hovorili. Svedčí len ich prítomnosť. Ako svedecký dôkaz. Svedecké dôkazy nemusia byť živé. Ten kto ale hovorí konkrétne slová, musí byť živý.


Shagara napísal:3,......."zármutok a?vzdychanie utečú.“ (Iz. 35:10), Ale nemajú doslovne nohy!
Odpoveď:
To je jasné z kontextu. Keby sa ale písalo, že zármutok povedal tomu a tomu človeku choď tam a tam, bolo by to už o čomsi inom.


Shagara napísal:4,......" zákon bol vychovávateľom vedúcim ku Kristovi". (Gal. 3:25), Ale nie doslovným,dvojnohým!
Odpoveď:
Opäť nie je tu písané nič konkrétne. Napr. že zákon sa zarmútil, niekto sa mu rúhal alebo prehovoril ku niekomu slová.


Shagara napísal:5,......."Ábelova krv kričala k?Bohu zo zeme ". (1. Moj. 4:10)
Odpoveď:
Nie sú tu napísané konkrétne slová a vety, čo kricala. Naproti tomu duše zavraždených pod oltárom kričali k Bohu konkrétne slová a vety. Dokonca dostali od Boha odpoveď. Viedla sa konverzácia. S Ábelovou krvou nikto neviedol slovnú konverzáciu.


Shagara napísal:6,......."hriech sa krčí pri vchode a žiadostivo túži po tebe; a čo ty, ovládneš ho?“" 1 Moj.4:7
Odpoveď:
V podstate je tým myslený pokušiteľ do hriechu. Ten je živý, je to osoba. Sám diabol a démoni hriechu. (Podobne, ako had zviedol Evu.)


Shagara napísal:7,......." múdrosť dokáže, že je spravodlivá, všetkými svojimi deťmi“, (Lukáš 7:35) Určite ale nemá múdrosť rozmnožovacie orgány!
Odpoveď:
Nie je tam napísané nič konkrétne - napr. ako sa múdrosť niekomu zjavila, konala zázraky, prehovorila konkrétne slová, viedla niekoho, bola udeľovaná vzkladaním rúk a podobne. Čiže s popísanými prejavmi Ducha Svätého sa to nedá porovnávať. Tie sú veľmi konkrétne a osobné. Žiadne perzonifikácie.


Shagara napísal:8,......."Raz nad sebou stromy pomazávali kráľa. Povedali teda olivovníku : ‚Buď nad nami kráľom." Sudcovia 9:8
Odpoveď:
V príspevku 1 máš už od začiatku jasne vysvetlené, že zo samotného textu jasne vyplýva, že Jótam vymyslel občanom Sichema bájku, ktorou chcel niečo povedať. Netreba tam nič vymýšĺať ani domýšľať si, je to jasné z kontextu.  ...O Duchu však nikde nič také nie je napísané. Popisy sú konkrétne, vecné a formou opisu pozorovania svedka. Čiže Duch nie je perzonifikácia.


Shagara napísal:9,....."„Či múdrosť stále nevolá a rozlišovacia schopnosť nevydáva stále svoj hlas?“ Žeby mali doslovné ústa?
Odpoveď:
Múdrosť v knihe prísloví je osoba.


Shagara napísal:10,....." a podobne"!
Odpoveď:
Napríklad had v 3 kapitole Genesis je perzonifikácia hriechu. Smile


Shagara napísal:2,....to nevieš ty. Príklad,....znázornenie/fiktívny príbeh/ o boháčovi a Lazárovi.
Tu v tomto hypotetickom príbehu/ako hovorí poznámka pod čiarou v Jeruzalemskej Biblii/ , sa vykázaná jasne všetky znaky obraznej reči s cieľom poučenia. /lono,veľká priepasť,kvapka vody na končeku prsta, rozhovor mŕtvych,prosba o poslanie na zem varovať svojich príbuzných,muky,a podobne/.
A predsa, toto podobenstvo beriete doslovne! Tak akú máte rozlišovaciu schopnosť?
Odpoveď:
Potom je dosť možné, že aj stvorenie človeka z prachu zeme je len obrazná reč. Podobne stvorenie Evy z rebra, cherubíni s plápolajúcim mečom a ďalšie veci, ktoré sa nepozdávajú tvojim telesným dojmom, lebo si niečo také nevieš predstaviť. Pokiaľ by sme sa mali riadiť podľa tvojich dojmov, tak to už ďaleko uveriteľnejšia je tá priepasť, samozrejme rozhovor mŕtvych (zrejme si asi ešte nikdy nevidel prst namočený vo vode).... v podstate môže byť aj nebeský svet obrazná reč. Zlato, kryštáľovo čistá rieka, nebeské ovocie, drahokamy. Nakoniec v strážnej veži prídu na to, že Boh neexistuje aj e to len jedna veľká perzonifikácia. :-D


Shagara napísal: RKC na niektorých miestach poukazuje ,že "Adam a Eva sú alegória". A to už vôbec nekomentujem. To už je nonsens.
Odpoveď:
Nie je ale tak ďaleko od "logiky" Svedkov Jehovových. Veď sám pováž, čo nezaujatému čitateľovi môže viac pripadať ako alegória: žena z rebra+hovoriaci had, alebo priepasť+omo+cen=z prst vo vode? :)Skús nachvíľu vytiahnuť hlavu zo strážnej veže a rozhliadnuť sa. Wink
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Aký je rozdiel medzi tým keď Duch hovorí a keď stromy hovoria.

za Po 24 september 2018 - 22:50
Shagara napísal:.nič si nevysvetlil,...a had je v Písme satan diabol, a nie personifikácia hriechu. Také vysvetlenia si nechaj pre seba!
Odpoveď:
Je to vec osobného rozhodnutia. Pre nie niekoho je perzonifikácia had, pre iného Duch. Nevyberieš si. Aspoň vidíš, na akých vratkých základoch stoja tvoje výmysly, ktorým veríš. O hadovi z raja je v biblii 5 veršov, o Duchu Svätom (Božom) viac než 280. Keby som chcel argumentovať ako ty počtom biblických miest, tak je to jasné. Už sa konečne preber z toho vymývania.


Shagara napísal:Alebo to, že "sedem duchov Božích" máme chápať ako ty! Teda,že duch svätý sa transformoval na sedem duchov a tak už nie trojica je pravdou,ale "deväťica"
Odpoveď:
Keď je raz v biblii napísané, že existuje 7 Duchov Božích, tak je to tak. Polemizuje nad tým len neveriaci. Ty biblii neveríš. Jej texty najprv preosievaš cez sito svojich obmedzených dojmov, ľudových tradícii a heretických dogiem komunity. To je pre teba priorita č.1. To, čo sa ti nepozdáva, prerábaš na obrazy. Boh s týmto "postupom" ale nemá nič spoločné. Skutoční veriaci pristupujú k písmu s vierou a úctou. Od toho ty máš ďaleko. Vierou rozumieme... (Hebr. 11,3)


Shagara napísal:nič si nevysvetlil,len opakuješ trinitárske frázy, a stále to isté!
Odpoveď:
Všetko je tam vysvetlené. Už len nebáť sa si to pozorne prečítať vetu za vetou. Aj na príspevky 2 a 3 je tam odpoveď. Treba len prekonať strach a prečítať si to.

Shagara napísal:Nie je to tak dávno,čo tvrdil o "dvoch synoch"/v súvislosti s Ježišom/
Odpoveď:
Niečo sa ti pletie v hlave. Nestačí, že šíriš lži o biblii, ešte klameš aj o mne. Niet divu, veď si ku klamaniu vyškolený. -Si skorumpovaný človek, čo sa odráža aj na tvojich nadávkach (viď náš posledný rozhovor).
Sponsored content

Re: Aký je rozdiel medzi tým keď Duch hovorí a keď stromy hovoria.

Návrat hore
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.