Share
Goto down
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Shagara - "malé stádo"

za So 15 september 2018 - 19:10
Shagara napísal:Lukáš o tejto malej skupine kresťanov s nebeskou nádejou píše:......"Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo. " Luk.12:32 /katolícky preklad/

Hovoril to učeníkom. A tí boli malé stádočko, lebo ich bola hŕstka. Ježiš predsa povedal, že po úzkej ceste kráča veľmi málo ľudí. A len tí sa dostanú do života. Ostatní idú do záhuby.


Shagara napísal:Teda, kto to dostane "kráľovstvo" od Otca? Všetci kresťania budú vládnuť,kraľovať? A nad kým? Zrejme nie nad anjelmi, alebo Bohom?! Ale nad "miernymi zeme",....ktorí budú v pozemskom raji.

Nad anjelmi.
1Kor 6:3
Či neviete, že budeme súdiť anjelov?
....No a počas 1000 ročného kráľovstva aj ľudí čo prežijú veľké súženie a budú žiť ešte na starej Zemi (kde Satan bude zviazaný na 1000 rokov do žalára). Na konci 1000 rokov bude na malú chvíľu prepustený ako píše Ján a znovu zvedie národy proti Bohu a proti Izraelu, ale strávi ich oheň a Satan bude vrhnutý do jazera ohňa a síry. Potom nastane to už spomínané zničenie starej Zeme a stvorenie novej, nepoškvrnenej hriechom.Shagara napísal:A prečo ich Písmo nazýva -"malé stádo"? Je aj "veľké stádo"?
Nuž je, a Biblia ho nazýva -"veľký zástup". /Zjav.7:9/ A túto druhú skupinu jasne v Písme odlišuje od tej prvej skupiny-"malého stáda".

Veľký zástup videl Ján v nebi okolo trónu. To boli všetci zachránení, ktorí sa sčítali zo všetkých čias. Vyšiel z toho veľký zástup. Avšak v každej konkrétnej dobe je to vždy iba hŕstka ľudí, ktorí sú zachránení, v porovnaní so zvyškom sveta. (K počtu neveriacich.) ....Vieme, že po letniciach bolo 5000 a viac zachránených. To je však stále málo v porovnaní ku zvyšku sveta neveriacich. Stále je to len malé stádočko. Keď sa ale dajú dohromady všetcy zo všetkých čias, vytvoria veľký zástup, ktorý videl Ján.


Shagara napísal:To odlíšenie vidno aj v slovách......"Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto košiara. Aj tie musím priviesť a budú počúvať môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier." Ján 10:16

Výrazom "tento ovčinec" myslel Ježiš jednoznačne Izrael (=zachránených z Izraela), viď kontext. Ovcami z iného ovčinca myslel budúcich obrátených z pohanov. To sa stalo po letniciach. Prvý bol Kornéliov dom. A potom to postupovalo ďalej.


Shagara napísal:Teda,...."iné ovce" sú ľudia s pozemskou nádejou.

Vôbec nie. Je to proti kontextu a vôbec to ani z ničoho nevyplýva.


Shagara napísal:Tiež sa pýtam,.....prečo sa o týchto vládcoch/malom stáde/ píše ako o "prvom ovocí Bohu"? (Zjavenie 14:1, 4) Kto je potom tým "druhým ovocím"?

Tých 144000 sú zapečatení zachránení z Izraela v dobe veľkého súženia, kedy už cirkev bola vzatá do neba na Baránkovu svatbu.Tu na Zemi bude súženie, Boh bude posielať svoje rany. Prv však ako 4 anjeli začali udierať ranami (Zjv 7,1-3), boli títo panici z Izraela zapečatení. Preto sa ich rany nebudú dotýkať.


Shagara napísal:Ale poďme ďalej. Nad "malým stádom",......"druhá smrť nemá moc",....prečo?

Lebo prijali Krista a nechali sa očistiť jeho krvou od hriechov.


Shagara napísal:Citujem,......Zjav. 20:4, 6:..... „Videl som tróny a boli tam tí, ktorí sa na ne posadili, a dostali moc súdiť... ... Šťastný a svätý je každý, kto má podiel na prvom vzkriesení; nad tými druhá smrť nemá právomoc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi tisíc rokov.“

Prvé vzkriesenie bude pred začatím 1000 ročného kráľovstva. Vtedy vstanú len spravodliví, tí čo patrili a boli verní Kristovi - viď. 1Tes 4,16-17. Po tomto vytrhnutí cirkvi príde vláda Antikrista. Po niekoľkých rokoch ho Boh začne súdiť aj spolu s jeho nasledovníkmi (2Tes 2,6-12). Celé toto obdobie bude trvať 7 rokov. Potom príde to 1000 ročné kráľovstvo pokoja, lebo Satan bude zviazaný do žalára. Nie všetci išli za Antikristom. Tí budú pokračovať do 1000 ročného kráľovstva a tvoriť jeho generáciu. (Satan tu už nebude.) Na konci 1000 ročného kráľovstva bude druhé vzkriesenie. ľudia budú súdení podľa svojich skutkov:
Zjv 20,5.12
A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. .....A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.
....Takže toto bude na konci 1000 ročného kráľovstva (kedy cirkev je už dávno 1007 rokov v nebi).Shagara napísal:Zjavenie ešte k tomu dodáva....."a urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“ 5 kapitola.
Opäť,....môže byť každý vzkriesený -kráľ,sudca,kňaz? Môže každý vládnuť? A komu?

Dôležitý je verš 6. Tam je odpoveď na všetko:
Zjv 20:6
Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
....Čiže 1000 rokov bude cirkev kraľovať nad pokračujúcou generáciou tých čo prežili veľké súženie a budú tvoriť generáciu 1000 ročného kráľovstva. (Na tejto starej Zemi samozrejme.) Satan bude zviazaný a Kristus so svojimi vernými, jeho cirkvou, ktorá bola pred veľkým súžením vzkriesená a vytrhnutá, tu budú kraľovať 1000 rokov.Shagara napísal:Všimnime si,že je tu reč o "trónoch,kraľovaní a súdení". Je zrejme,že nie všetci môžu byť králi,sudcovia a kňazi.

Všetci nie. Napríklad anjeli nie sú. A ani tí, čo tu budú žiť počas 1000 ročného kráľovstva nebudú.


Shagara napísal:Tiež sa tu poukazuje,že títo budú mať podiel na "prvom vzkriesení".

Na prvom vzkriesení má podiel celá Kristova cirkev. To nás čaká pri jeho druhom príchode, ktorý čakáme. Samozrejme nie všetci, ale len tí, čo mu boli verní. Všetci tí, čo žili pre Krista a nechali sa ním viesť skrze svojho Ducha.


Shagara napísal:Na druhej stane,prečo nad tým "druhým ovocím"/ľudmi s pozemskou nádejou/ druhá smrť už moc má?

Nad tými, čo boli vzkriesení pred 1000 ročným kráľovstvom samozrejme druhá smrť nemôže mať moc, lebo vstanú iba Kristovi nasledovníci:
1Tes 4,16-17
Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.
....Až na konci 1000 ročného kráľovstva vstanú všetci. Tí budú súdení a mnohí (nie všetci) uvrhnutí do ohnivého jazera. Preto Ján blaholávi tých, čo majú účasť na prvom vzkriesení.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Malé stádo

za So 15 september 2018 - 21:19
Nechápem,v čom je zem poškvrnená hriechom?
Ak budú odstránení hriešni ľudia/čo budú/ tak načo odstrániť zem? Zem je v tom nevinne a na zemi samotnej nie je nič zlé. To,čo robilo zem zlou,boli zlí,hriešni ľudia. Ale ak títo už nebudú,tak nie je dôvod ničiť zem. Zem je stále krásna,a na konci 1000-ročného kráľovstva bude dokonalá,tak ako tomu bolo pôvodne v edene.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A odpovedz aj na tie mnou nadhodené otázky,....aj tie ktoré ti nepasujú!
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ne 16 september 2018 - 13:59
Shagara napísal:Nechápem,v čom je zem poškvrnená hriechom?

Je znesvätená. Preto si Boh vybral jedno územie, ktoré posvätil kde mohol prebývať medzi ľuďmi. Ale i toto územie nakoniec zznesvätili. Áno, neživé veci či celé územia je možné znesvätiť (poškvrniť): Nm 35:33; Iz 24:5; Ex 20:25; 2Krn 36:14; Jer 2:7; Jer 16:18. -Preto bolo treba stán zhromaždenia najskôr vysvetiť + všetko jeho bohoslužovné náradie, aby tam mohol Boh prísť a byť prostred Izraela. Ex 29:36-37; Ex 40:10-11; atď...


Shagara napísal:Ak budú odstránení hriešni ľudia/čo budú/ tak načo odstrániť zem?

Pretože je poškvrnená hriechom. Je to niečo ako keby vrah tvojim kuchynským nožom zabil tvoju ženu. Už ten nôž potom asi nebudeš používať, aby si si s ním krájal chleba pri raňajkách. (Ber to len ako analógiu.)

Shagara napísal:Zem je v tom nevinne a na zemi samotnej nie je nič zlé.

Zem nie je živá, žiadnu vinu necíti. Pred Bohom je však poškvrnená pre hriechy jej obyvateľov (viď citáty). Preto na nej existujú mnohé nedokonalosti v podobe prírodných katastrôf. Preto Boh po potope povedal, že "po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc neprestanú" (čo naznačuje, že jej dni sú zrátané).


Shagara napísal:To,čo robilo zem zlou,boli zlí,hriešni ľudia.

Nie "robilo", alo "urobilo". Už to prestala byť miesto tak prívetivé pre život, ako bola rajská záhrada. Stala sa drsnou, plnou nebezpečenstiev a prírodných katastrôf. Boh ju opustil. Boh nechce, aby mu tu čokoľvek pripomínalo staré hriešne časy, preto zničí aj Zem. Podobne ako hmota Adamovho tela sa stala pre hriech poškvrnenou a smrteľnou a preto v tomto tele nemôže vojsť do nebeského kráľovstva, stala sa i hmota zeme takto porušenou a nemôže pred Boha predstúpiť, aby sem mohol tak chodiť ako kedysi chodil vo večernom vánku do záhrady Éden. Musí byť stvorená nová Zem. Preto Peter hovorí, že prvky sa rozplynú:
2Pt 3,10-13
Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari?! Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva.
....to je priama reč Petra veriacim. Zaniknú nie len ľudia, ale i diela, živly (prvky) ktoré sa rozplynú. Grécke slovo "stoicheia" znamená "základy, základné prvky". Z textu je teda jasné, že reč nie je len o ľuďoch, ale aj o neživej hmote. ....Ján túto udalosť v zjavení videl ešte presnejšie:
Zjv 20,11
Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo.
.......Zem teda doslova unikla, nie jej obyvatelia. O obyvateľoch sa píše hneď za tým vo verši 12. Tí sú ďalej živí:
v.12
Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.
.......takže zanikla len hmota. Zem a diela na nej (ako píše aj Peter). Hneď za tým Ján ďalej píše:
Zjv 21,1
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.
......teraz tu máme spomenuté ešte aj more (ďalšia neživá hmotná entita). Takže suma sumárum:  píše sa o dielach, o mori, o rozplynutí prvkov a zániku v ohni, vrátane nebies. (Slovo "stoicheia" znamená "základy, základné prvky").Shagara napísal:Ale ak títo už nebudú,tak nie je dôvod ničiť zem.

Kvôli jej poškvrneniu hriechom je dôvod ju zničiť. Vezmi si napríklad malomocenstvo na domoch popísané v Leviticus 14,33-53. Dom bol postavený z neživej hmoty a napriek tomu kvôli hriechu toho kto v ňom býval mohol Boh dom raniť malomocenstvom. Ak sa táto malomoc na dome vyskytovala opakovanie, jediným riešením bolo ZBÚRANIE DOMU. (Lev 14,45) Podobne takto musí byť zničená i Zem pre hriechy jej obyvateľou, ktorými ju poškvrnili.


Shagara napísal:Zem je stále krásna,a na konci 1000-ročného kráľovstva bude dokonalá,tak ako tomu bolo pôvodne v edene.

Iba niečo z jej pôvodnej krásy tu zostalo. Zvyšok je porušenie. Podobne pred Bohom nestačí, aby človek bol iba na poly spravodlivý. I len s jediným hriechom (nedokonalosťou) sa k Bohu nedostane. Podobne poškvrnená Zem.


Shagara napísal:A odpovedz aj na tie mnou nadhodené otázky,....aj tie ktoré ti nepasujú!

Myslím, že som odpovedal na všetky. Ak som na niektoré zabudol, zopakuj ich.
avatar
Počet príspevkov : 5
Join date : 16.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ne 16 september 2018 - 19:13
Ahoj fotón, dovoľ mi krátke zhrnutie a otázku na tému vzkriesenie, o ktorom si tu okrem iného písal.

Nad tými, čo boli vzkriesení pred 1000 ročným kráľovstvom samozrejme druhá smrť nemôže mať moc, lebo vstanú iba Kristovi nasledovníci:
....Až na konci 1000 ročného kráľovstva vstanú všetci. Tí budú súdení a mnohí (nie všetci) uvrhnutí do ohnivého jazera. Preto Ján blaholávi tých, čo majú účasť na prvom vzkriesení.

Takže budú dve vzkriesenia. To vyplýva z tvojho výkladu a aj z Písma. Prvé vzkriesenie bude len pre "verných" Kristovi pred 1000 RKK. Druhé vzkriesenie bude pre všetkých po 1000 RKK. To je rámcové zhrnutie.

Teraz konkrétne. Písal si, že po druhom vzkriesení nie všetci budú uvrhnutí do ohnivého jazera (podľa teba pekla). Kde skončia? Ostanú na zemi v zemskom raji alebo aj oni budú tzv. vytrhnutí do neba?
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Po 17 september 2018 - 8:40
milky napísal:Písal si, že po druhom vzkriesení nie všetci budú uvrhnutí do ohnivého jazera (podľa teba pekla). Kde skončia? Ostanú na zemi v zemskom raji alebo aj oni budú tzv. vytrhnutí do neba?

Zostanú na Novej Zemi, kde bude Nový Jeruzalem zostupujúci od Boh z Neba. Viď Zjv 21 kap.. (Ohnivé jazero nie je peklo. Je to iné miesto.)
avatar
Počet príspevkov : 5
Join date : 16.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Po 17 september 2018 - 23:11
Fotón napísal:kedy cirkev je už dávno 1007 rokov v nebi.
Fotón napísal:Zostanú na Novej Zemi, kde bude Nový Jeruzalem zostupujúci od Boh z Neba. Viď Zjv 21 kap.. (Ohnivé jazero nie je peklo. Je to iné miesto.)

Fotón, prečítal som si to celé ešte raz + tvoju novú odpoveď a začínam tomu asi chápať. Pochopil som, že sú dve skupiny / kategórie spasených:

  1. Tí čo majú účasť na prvom vzkriesení, lebo poznali Krista a boli mu verní, budú žiť v nebi
  2. Ostatní spravodliví, ktorí majú účasť na druhom vzkriesení, žili pred prvým príchodom Krista alebo po jeho druhom príchode v 1000 ročnom kráľovstve, budú žiť na Novej Zemi, kde bude Nový Jeruzalem.


Rozumiem tomu správne?

Ak áno, mám nejaké otázky a výhrady:

  1. Dve kategórie spasených je zvláštne. V čom sú druhí horší od tých prvých, že budú žiť na Novej Zemi, nie v nebi, kde je a bude Boh? Trocha to protirečí tomu, že Boh je jeden a má jednu cirkev / rodinu.
  2. V akom tele budú žiť spasení na Novej Zemi (druhá skupina)? Bude to fyzické telo alebo duchovné telo? No asi to bude duchovné telo, ak majú žiť večne. Viď 1 Korint. 15.
  3. Načo je 1000 ročné kráľovstvo na starej zemi? Potrebuje Boh  spraviť nábor ďalších ľudí, ktorí budú žiť na Novej Zemi?
  4. Sväté mesto Nový Jeruzalem bude na Novej Zemi a Boh bude v nebi? To je divné.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ut 18 september 2018 - 10:37
Milky napísal:Rozumiem tomu správne?

Áno.


Milky napísal:Dve kategórie spasených je zvláštne. V čom sú druhí horší od tých prvých, že budú žiť na Novej Zemi, nie v nebi, kde je a bude Boh?

Lebo žili v dobe 1000 ročného kráľova kedy bolo jednoduché slúžiť Bohu, nakoľko Satan tu už nebol.


Milky napísal:Trocha to protirečí tomu, že Boh je jeden a má jednu cirkev / rodinu.

Boh okrem cirkvi má viacero skupín. V dnešnej dobe je to cirkev. Pred príchodom Krista to boli veriaci židia (z ktorých Ján Krstiteľ bol/je najväčší). Po druhom príchode to budú veriaci 1000 ročného kráľovstva. Vtedy bude v Jeruzaleme stáť chrám popísaný v Ezechielovi 40-48 kap. a budú sa v ňom odohrávať tam popísané bohoslužby.


Milky napísal:V akom tele budú žiť spasení na Novej Zemi (druhá skupina)? Bude to fyzické telo alebo duchovné telo? No asi to bude duchovné telo, ak majú žiť večne. Viď 1 Korint. 15.

Vo vzkriesenom, obnovenom - čiže večnom tele. V takom, ako popisuje Pavol v 1Kor 15,44


Milky napísal:Načo je 1000 ročné kráľovstvo na starej zemi? Potrebuje Boh  spraviť nábor ďalších ľudí, ktorí budú žiť na Novej Zemi?

Na túto otázku nie je dôležité mať odpoveď, rovnako ako na otázku: prečo Boh potrebuje krv obetí, aby boli odpúšťané hriechy - alebo prečo je nutný krst vodou. Nedalo by sa to aj bez neho? - a podobné otázky. Nevieme. -Je pravdepodobné, že Boh chce svetu ukázať, čo tu ešte nebolo: Zem bez Satana. Doteraz tu vždy bol Satan a znepríjemňoval veriacim život pokušeniami. V 1000 ročnom kráľovstve tu nebude. Ľudia budú žiť v harmónii Iz 65,17-25, ale dokonalé to tu aj tak nebude - viď. Iz 65,20b. Podľa mňa toto bude dôvod, aby ľudia videli, že i keď Satan tu nebude, bez Boha a jeho pomoci si aj tak nevystačia.


Milky napísal:Sväté mesto Nový Jeruzalem bude na Novej Zemi a Boh bude v nebi? To je divné.

Boh bude všade. Nie ako dnes, keď ho na Zemi nevidíme pre jej hriech. Nová Zem bude pevná súčasť jeho kráľovstva. Boh tu bude podobne, ako bol s Adamom pred jeho pádom. Jednoducho pôvodný Boží plán osídliť Zem ľuďmi sa podarí. Kvôli Adamovmu pádu sa vtedy nepodril a do sveta prišla smrť. Na Novej Zemi však už nebude smrť ani porušiteľnosť a ľudia tu budú. Podarí sa plán, ktorý pôvodne Boh so Zemou mal.
avatar
Počet príspevkov : 5
Join date : 16.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Št 20 september 2018 - 21:43
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Vyjadrím sa teraz v krátkosti len k pár veciam.

Milky napísal:Načo je 1000 ročné kráľovstvo na starej zemi?
Fotón napísal:Je pravdepodobné, že Boh chce svetu ukázať, čo tu ešte nebolo: Zem bez Satana. ….  i keď Satan tu nebude, bez Boha a jeho pomoci si aj tak nevystačia.
Toto je zaujímavá myšlienka a postreh, čo si dal z Iz 65,17-25. Z veršia Iz 65,20b vyplýva, že aj v 1000 ročnom kráľovstve bez Satana budú hriešni ľudia. Ich hriech vyplýva nie z pokušenia ale z ľudskej povahy / mysle, teda z človeka ako takého. A to je zaujímavé.

Milky napísal:Dve kategórie spasených je zvláštne. V čom sú druhí horší od tých prvých?
Fotón napísal:Lebo žili v dobe 1000 ročného kráľova kedy bolo jednoduché slúžiť Bohu, nakoľko Satan tu už nebol.
Toto je dosť slabý argument. Predsa ľudia tu žili aj pred prvým príchodom Krista, keď tu Satan bol a nebol to ľahký život. Na nich si zabudol? Aj oni patria do kategórie tých druhých / druhé vkzriesenie.

Ja mám trochu inú vieru ako ty. Verím na Novú Zem, ktorá bude na konci pre všetkých. Tiež verím na dve vzkriesenia.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Pi 21 september 2018 - 20:14
milky napísal:Toto je dosť slabý argument. Predsa ľudia tu žili aj pred prvým príchodom Krista, keď tu Satan bol a nebol to ľahký život. Na nich si zabudol? Aj oni patria do kategórie tých druhých / druhé vkzriesenie.

Nie. Tých rovnako ako nás vykúpila krv Kristova. Tí čo svätoslúžili v SZ a verili Božím zasľúbeniam a poslúchali Boha, boli pod dozorom zákona až do času obeti Kristovej. Ten keď prišiel zavŕšil svojou obeťou zákon a jeho krv očistila aj všetkých, ktorí sa nachádzali pod týmto dozorcom (zákonom) a už zosnuli. Od tých čo ich to zastihlo živých sa očakávalo, že pôjdu za Ježišom. Väčšina ho ale nenasledovala, pretože neverili Mojžišovi a jeho slovám, ktoré o ňom písal (Jn 5:46). Tí čo verili, išli za Kristom keď bol zjavený Izraelu. To platí aj o tých, ktorí žili predtým a verili Mojžišovi. Tí by rovnako išli za Kristom keby žili. Táto viera úplne stačila, aby krv Ježiša očistila spätne aj ich. (Pretože vlastne verili v Krista.)


milky napísal:Ja mám trochu inú vieru ako ty. Verím na Novú Zem, ktorá bude na konci pre všetkých. Tiež verím na dve vzkriesenia.

Ja verím tiež, že sa splní presne to čo čítame, že na konci 1000 ročného kráľovstva bude táto Zem zničená a stvorená nová. Pred zničením starej však bude druhé vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých. Nespravodliví budú hodení do ohnivého jazera a spravodliví budú žiť v Novom Jeruzaleme, ktorý na túto Novú Zem zostúpi (ako to čítame v posledných dvoch kapitolách biblie).
avatar
Počet príspevkov : 5
Join date : 16.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ne 23 september 2018 - 18:24
Fotón napísal:Nie. Tých rovnako ako nás vykúpila krv Kristova. Tí čo svätoslúžili v SZ a verili Božím zasľúbeniam a poslúchali Boha, boli pod dozorom zákona až do času obeti Kristovej.

Neviem prečo píšeš len o Izraelitoch v SZ. Pred prvým príchodom Krista žili na zemi aj národy, ktoré nepoznali Boha Izraelitov / pravého Boha a Satan aj ich pokúšal (ďalej PPPKNSZ). Preto tvoj výrok “bolo jednoduché slúžiť Bohu, nakoľko Satan tu už nebol” na nich neplatí. Preto moja otázka ostáva : v čom sú “druhí“ spasení (budú mať Novú Zem) horší od “prvých“ spasených (budú mať nebo)?

Je tu ešte jedna vec. Pred prvým príchodom Krista mohli ľudia žiť iba pod zákonom, či už v SZ alebo inom (izaraeliti alebo ini). V NZ môžu ľudia žiť v milosti božej / majú milosť božiu. To je potom trochu nefér, keď môžu nastať tieto dve situácie:
1. žijem pod zákonom (SZ alebo iný), čo je ťažšie ako v milosti, dostanem iba Novú Zem
2. žijem v milosti božej v NZ, čo je ľahšie ako pod zákonom, dostanem nebo

Na záver ešte jedna otázka. Pre koho, pre ktorú skupinu platí výrok v Ján 14,6? Komu to Ježiš adresoval? Obom skupinám alebo len tej v nebi?
Ján 14,6  : A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.
Ja sa nazdávam, že to adresoval všetkým, aj pre skupinu PPPKNSZ.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Po 24 september 2018 - 23:56
milky napísal:Neviem prečo píšeš len o Izraelitoch v SZ. Pred prvým príchodom Krista žili na zemi aj národy, ktoré nepoznali Boha Izraelitov / pravého Boha a Satan aj ich pokúšal (ďalej PPPKNSZ). Preto tvoj výrok “bolo jednoduché slúžiť Bohu, nakoľko Satan tu už nebol” na nich neplatí. Preto moja otázka ostáva : v čom sú “druhí“ spasení (budú mať Novú Zem) horší od “prvých“ spasených (budú mať nebo)?

Tí budú súdení podľa svedomia, ako hovorí Pavol:

Rim 2,14-16
Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú.) v deň, keď bude Bôh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Kristamilky napísal:Je tu ešte jedna vec. Pred prvým príchodom Krista mohli ľudia žiť iba pod zákonom, či už v SZ alebo inom (izaraeliti alebo ini). V NZ môžu ľudia žiť v milosti božej / majú milosť božiu. To je potom trochu nefér, keď môžu nastať tieto dve situácie:
1. žijem pod zákonom (SZ alebo iný), čo je ťažšie ako v milosti, dostanem iba Novú Zem
2. žijem v milosti božej v NZ, čo je ľahšie ako pod zákonom, dostanem nebo

Nie je to dnes ľahšie a kedysi to nebolo ťažšie. Veď stačí už len letmý pohľad na evanjéliá. Musíš sa zriecť všetkého, inak nemôžeš byť Kristovým učeníkom napríklad. To v SZ nemuseli. -A ďalej:

Mat 5,22-44
Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezabiješ! A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu.
......Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.
......Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj.
......Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,


.......Toto je podľa teba ľahšie ako v SZ?milky napísal:Na záver ešte jedna otázka. Pre koho, pre ktorú skupinu platí výrok v Ján 14,6? Komu to Ježiš adresoval? Obom skupinám alebo len tej v nebi?
Ján 14,6  : A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.
Ja sa nazdávam, že to adresoval všetkým, aj pre skupinu PPPKNSZ.

Adresoval to všetkým. Ako som už písal: tí čo v SZ verili Mojžišovi a jeho zasľúbeniu mesiáša, vlastne dopredu verili v Krista.
avatar
Počet príspevkov : 5
Join date : 16.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ut 25 september 2018 - 22:09
Fotón napísal:Tí budú súdení podľa svedomia, ako hovorí Pavol (1).

A toto ako suvisí s pôvodnou témou / otázkou? Myslím, že nijak. Ja som sa pýtal “v čom sú neskôr / druhí spasení horší od skôr / prvých spasených?“. Odpovedal si : “bolo jednoduché slúžiť Bohu, nakoľko Satan tu už nebol“. Ale táto odpoveď sa nevzťahuje na ľudí pred PPK mimo SZ.

Fotón napísal:Adresoval to všetkým (2). Ako som už písal: tí čo v SZ verili Mojžišovi a jeho zasľúbeniu mesiáša, vlastne dopredu verili v Krista.

Ako som už písal, pred prvým príchodom Krista tu nebol len SZ a Izraeliti, tak neviem prečo stále operuješ len s nimi. Si to láskavo uvedom. Už som ťa nato upozornil.

Ešte taká drobnosť k tvojim dvom výrokom vyššie (1)+(2). Pre súčasných kresťanov možno platí, že Ježiš je pre nich cesta pravda i život. Pre pohanov pred prvým príchodom Krista to však neplatí, lebo nepoznali Krista. Ale potom ak pre pohanov platí, že budú súdení podľa svedomia / zákona v ich srdciach, potom musí platiť, že aj oni spoznajú Krista, aby platili obidve písma. Tomu verím.

K tomu, čo je ľahšie, či SZ alebo NZ len jedna vec. Všetko závisí od milosti. Ak nemáš milosť božiu, nezvládneš nič. Aj ľudia v SZ mali kúštek milosti, aby zvládli zmluvu, zákony a prikázania. NZ sa zdá byť ťažšia, ale prišla s väčšou dávkou milosti, takže dá sa zvládnuť ľahšie. Ak by SZ bola postačujúce a konečné riešenie, neprišla by NZ.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ne 30 september 2018 - 7:43
milky napísal:A toto ako suvisí s pôvodnou témou / otázkou? Myslím, že nijak. Ja som sa pýtal “v čom sú neskôr / druhí spasení horší od skôr / prvých spasených?“. Odpovedal si : “bolo jednoduché slúžiť Bohu, nakoľko Satan tu už nebol“. Ale táto odpoveď sa nevzťahuje na ľudí pred PPK mimo SZ

Vzťahuje, pretože Satan tu predtým bol. Mali to teda za život ťažšie, slúžiť Bohu podľa zákona / žiť podľa svedomia než tí, čo budú v 1000 ročnom kráľovstve. Preto tí spasení v 1000 ročnom kráľovstve budú "horší" od prvých spasených.

milky napísal:Ako som už písal, pred prvým príchodom Krista tu nebol len SZ a Izraeliti, tak neviem prečo stále operuješ len s nimi. Si to láskavo uvedom. Už som ťa nato upozornil.

Veď na tých druhých som ti už odpovedal samostatne. To mám stále opakovať pod každou citáciou?

milky napísal:Ešte taká drobnosť k tvojim dvom výrokom vyššie (1)+(2). Pre súčasných kresťanov možno platí, že Ježiš je pre nich cesta pravda i život. Pre pohanov pred prvým príchodom Krista to však neplatí, lebo nepoznali Krista. Ale potom ak pre pohanov platí, že budú súdení podľa svedomia / zákona v ich srdciach, potom musí platiť, že aj oni spoznajú Krista, aby platili obidve písma. Tomu verím.

Podľa toho, čo Pavol povedal, evanjelium sa vzťahuje spätne aj na nich. Stačí, že žili podľa svedomia / zákona Mojžišovho Rim 2,16. Kristova krv ich očistila 1Jn 2:2; Rim 3:25.

milky napísal:K tomu, čo je ľahšie, či SZ alebo NZ len jedna vec. Všetko závisí od milosti. Ak nemáš milosť božiu, nezvládneš nič. Aj ľudia v SZ mali kúštek milosti, aby zvládli zmluvu, zákony a prikázania. NZ sa zdá byť ťažšia, ale prišla s väčšou dávkou milosti, takže dá sa zvládnuť ľahšie. Ak by SZ bola postačujúce a konečné riešenie, neprišla by NZ.

Nie len kúštek, ale poriadny kus. Ľudia v SZ potrebovali rovnako tak milosť Božiu a vieru. Viď napr. Hebr 11 kap., alebo priamo v SZ: Gn 6:8; 18:3; 19:19; Ex 20:6; 34:7; Dt 5:10; 7:9; 7:12; Žalm 13:6; 23:6; 25:6; 25:10; 33:18; 33:22; 36:8; 36:11; atď...
....Jediný podstatný rozdiel medzi SZ a NZ je predovšetkým v tom, že nemusíš prinášať obete, dodržiavať rôzne nariadenia o očisťovaní a sviatkoch. (Tie sú totiž naplnené v Kristovi.) Inak platí všetko (Mt 5:17-18) + tie úpravy, ktoré som citoval minule, ktoré sú celkovo tvrdšie ako tie v SZ, lebo si nevšímajú len tvoj vonkajší prejav (skutok), ale aj to, čo sa deje v tvojej mysli. Napr. v SZ si zhrešil až keď si niekoho zabil. V NZ ti stačí hnevať sa na brata. Keď neodpustíš, nebude ti odpustené, atď...
 ......NZ musela prísť, aby sa naplnilo zasľúbenie a bola prinesená dokonalá obeť, ktorá raz a navždy zmazala naše hriechy a náš dlh voči zákonu a sprístupnila tak vstup do Svätyne Svätých (=do blízkej Božej prítomnosti). V SZ mohli mať Ducha Svätého len kňazi, proroci a králi. V NZ každý znovuzrodený kresťan. To so sebou prináša ďaleko väčšiu zodpovednosť pred Bohom, než mal bežný Izraelita v SZ, viď Hebr 2,2-4.
Sponsored content

Re: Shagara - "malé stádo"

Návrat hore
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.