Share
Goto down
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Shagara - "malé stádo"

za So 15 september 2018 - 18:29
Shagara napísal:Lukáš o tejto malej skupine kresťanov s nebeskou nádejou píše:......"Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo. " Luk.12:32 /katolícky preklad/

Hovoril to učeníkom. A tí boli malé stádočke, lebo ich bola hŕstka. Ježiš predsa povedal, že po úzkej ceste kráča veľmi málo ľudí. A len tí sa dostanú do života. Ostatní idú do záhuby.


Shagara napísal:Teda, kto to dostane "kráľovstvo" od Otca? Všetci kresťania budú vládnuť,kraľovať? A nad kým? Zrejme nie nad anjelmi, alebo Bohom?! Ale nad "miernymi zeme",....ktorí budú v pozemskom raji.

Nad anjelmi.
1Kor 6:3
Či neviete, že budeme súdiť anjelov?
....No a počas 1000 ročného kráľovstva aj ľudí čo prežijú veľké súženie a budú žiť ešte na starej Zemi (kde Satan bude zviazaný na 1000 rokov do žalára). Na konci 1000 rokov bude na malú chvíľu prepustený ako píše Ján a znovu zvedie národy proti Bohu a proti Izraelu, ale strávi ich oheň a Satan bude vrhnutý do jazera ohňa a síry. Potom nastane to už spomínané zničenie starej Zeme a stvorenie novej, nepoškvrnenej hriechom.Shagara napísal:A prečo ich Písmo nazýva -"malé stádo"? Je aj "veľké stádo"?
Nuž je, a Biblia ho nazýva -"veľký zástup". /Zjav.7:9/ A túto druhú skupinu jasne v Písme odlišuje od tej prvej skupiny-"malého stáda".

Veľký zástup videl Ján v nebi okolo trónu. To boli všetci zachránení, ktorí sa sčítali zo všetkých čias. Vyšiel z toho veľký zástup. Avšak v každej konkrétnej dobe je to vždy iba hŕstka ľudí, ktorí sú zachránení, v porovnaní so zvyškom sveta. (K počtu neveriacich.) ....Vieme, že po letniciach bolo 5000 a viac zachránených. To je však stále málo v porovnaní ku zvyšku sveta neveriacich. Stále je to len malé stádočko. Keď sa ale dajú dohromady všetcy zo všetkých čias, vytvoria veľký zástup, ktorý videl Ján.


Shagara napísal:To odlíšenie vidno aj v slovách......"Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto košiara. Aj tie musím priviesť a budú počúvať môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier." Ján 10:16

Výrazom "tento ovčinec" myslel Ježiš jednoznačne Izrael (=zachránených z Izraela), viď kontext. Ovcami z iného ovčinca myslel budúcich obrátených z pohanov. To sa stalo po letniciach. Prvý bol Kornéliov dom. A potom to postupovalo ďalej.


Shagara napísal:Teda,...."iné ovce" sú ľudia s pozemskou nádejou.

Vôbec nie. Je to proti kontextu a vôbec to ani z ničoho nevyplýva.


Shagara napísal:Tiež sa pýtam,.....prečo sa o týchto vládcoch/malom stáde/ píše ako o "prvom ovocí Bohu"? (Zjavenie 14:1, 4) Kto je potom tým "druhým ovocím"?

Tých 144000 sú zapečatení zachránení z Izraela v dobe veľkého súženia, kedy už cirkev bola vzatá do neba na Baránkovu svatbu.Tu na Zemi bude súženie, Boh bude posielať svoje rany. Prv však ako 4 anjeli začali udierať ranami (Zjv 7,1-3), boli títo panici z Izraela zapečatení. Preto sa ich rany nebudú dotýkať.


Shagara napísal:Ale poďme ďalej. Nad "malým stádom",......"druhá smrť nemá moc",....prečo?

Lebo prijali Krista a nechali sa očistiť jeho krvou od hriechov.


Shagara napísal:Citujem,......Zjav. 20:4, 6:..... „Videl som tróny a boli tam tí, ktorí sa na ne posadili, a dostali moc súdiť... ... Šťastný a svätý je každý, kto má podiel na prvom vzkriesení; nad tými druhá smrť nemá právomoc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi tisíc rokov.“

Prvé vzkriesenie bude pred začatím 1000 ročného kráľovstva. Vtedy vstanú len spravodliví, tí čo patrili a boli verní Kristovi - viď. 1Tes 4,16-17. Po tomto vytrhnutí cirkvi príde vláda Antikrista. Po niekoľkých rokoch ho Boh začne súdiť aj spolu s jeho nasledovníkmi (2Tes 2,6-12). Celé toto obdobie bude trvať 7 rokov. Potom príde to 1000 ročné kráľovstvo pokoja, lebo Satan bude zviazaný do žalára. Nie všetci išli za Antikristom. Tí budú pokračovať do 1000 ročného kráľovstva a tvoriť jeho generáciu. (Satan tu už nebude.) Na konci 1000 ročného kráľovstva bude druhé vzkriesenie. ľudia budú súdení podľa svojich skutkov:
Zjv 20,5.12
A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. .....A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.
....Takže toto bude na konci 1000 ročného kráľovstva (kedy cirkev je už dávno 1007 rokov v nebi).Shagara napísal:Zjavenie ešte k tomu dodáva....."a urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“ 5 kapitola.
Opäť,....môže byť každý vzkriesený -kráľ,sudca,kňaz? Môže každý vládnuť? A komu?

Dôležitý je verš 6. Tam je odpoveď na všetko:
Zjv 20:6:
Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
Zjv 20:6
Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
....Čiže 1000 rokov bude cirkev kraľovať nad pokračujúcou generáciou tých čo prežili veľké súženie a budú tvoriť generáciu 1000 ročného kráľovstva. (Na tejto starej Zemi samozrejme.) Satan bude zviazaný a Kristus so svojimi vernými, jeho cirkvou, ktorá bola pred veľkým súžením vzkriesená a vytrhnutá, tu budú kraľovať 1000 rokov.Shagara napísal:Všimnime si,že je tu reč o "trónoch,kraľovaní a súdení". Je zrejme,že nie všetci môžu byť králi,sudcovia a kňazi.

Všetci nie. Napríklad anjeli nie sú. A ani tí, čo tu budú žiť počas 1000 ročného kráľovstva nebudú.


Shagara napísal:Tiež sa tu poukazuje,že títo budú mať podiel na "prvom vzkriesení".

Na prvom vzkriesení má podiel celá Kristova cirkev. To nás čaká pri jeho druhom príchode, ktorý čakáme. Samozrejme nie všetci, ale len tí, čo mu boli verní. Všetci tí, čo žili pre Krista a nechali sa ním viesť skrze svojho Ducha.


Shagara napísal:Na druhej stane,prečo nad tým "druhým ovocím"/ľudmi s pozemskou nádejou/ druhá smrť už moc má?

Nad tými, čo boli vzkriesení pred 1000 ročným kráľovstvom samozrejme druhá smrť nemôže mať moc, lebo vstanú iba Kristovi nasledovníci:
1Tes 4,16-17
Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.
....Až na konci 1000 ročného kráľovstva vstanú všetci. Tí budú súdení a mnohí (nie všetci) uvrhnutí do ohnivého jazera. Preto Ján blaholávi tých, čo majú účasť na prvom vzkriesení.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Ohnivé jazero.

za Ne 16 september 2018 - 12:01
Satan ,démoni ,smrť a aj peklo bude vhodené do tohto ohnivého jazera.
Z kontextu je úplne zrejme,že aj tu ide o symboliku. Napríklad duchovným tvorom by oheň nemohol ublížiť.
Druhá vec je tá,že .....prečo je peklo vhodené do tohto ohnivého jazera? Sú vari dve peklá?
NiE !!! Peklo ,ako ríša smrti/záhrobie-miesto kam idú všetci ,ktorí zomreli/ bude už nadbytočné,nakoľko už ľudia nebudú zomierať. A tak daný "oheň"/jazero/len symbolizuje zánik,zničenie tohto miesta/stavu/
Alebo,....môže aj smrť trpieť? Lebo aj tá bude vhodená do ohnivého jazera.
Nie! Tu je to isté ,ako s peklom. Nakoľko nebude už smrť,tak aj tá bude akoby nadbytočná a tak starí opodstatnenie.
Teda,tiež je obrazne akoby zničená,zanikne. Určite to nikto nemôže chápať tak,že zhorí,alebo bude trpieť a podobne.
Opakujem sa...."OHEŇ" v Písmach symbolizuje zničenie. Nakoľko židia veľmi dobre vedeli ,čo je to gehenna a odkiaľ vznikol daný názov? V tomto údolí/ sa pálili odpadky,ale niekedy aj mŕtvoly zvierat a ľudí. A tak toto miesto bolo vhodným symbolom zničenia,nepriazne Boha.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

prvé ovocie

za Ne 16 september 2018 - 12:09
Vzkriesenie bude v dobe 2 príchodu Krista. A súd je práve ono-1000-ročné milénium. A nie,ako to vnímaš ty..
Prví vzkriesení samozrejme budú tí, pomazaní,s nebeskou nádejou. A druhí budú vzkriesení /s pozemskou nádejou/ až po armagedone. Na d tými ,samozrejme druhá smrť/teda-definitívna smrť,zničenie/ má moc,lebo musia ešte prejsť záverečnou skúškou na konci milénia.
Ale tí,s nebeskou nádejou sú tesne pred svojou smrťou zapečatený a Bohom schválení a po smrti idú do neba. Tak je samozrejme,že nakoľko získavajú nesmrteľnosť a už žiadnou skúškou neprechádzajú,tak "druhá smrť" nemá nad nimi moc. Prvá smrť je-Adamovská,a tu zomierajú v dôsledku hriechu všetci.
Druhá smrť ,ako bolo povedané-je definitívna,je to totálne zničenie,bez možnosti vzkriesenia.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Malé stádo

za Ne 16 september 2018 - 12:16
Iné ovce nie sú pohania! Uvedom si,že iný názov pre túto skupinu je "veľký zástup",....a o tých sa píše ,že prijali Krista a sú v bielych rúchach a podobne. Teda,tu zlyhávajú tvoje odpovede.
Táto skupina sa odlišuje aj tým,že je nesčíselná,nespočitateľná, oproti tej druhej ,ktorá má presný počet. Teda-144 000.
Viacerí biblickí učenci, v minulosti i v súčasnosti, dospeli k rovnakému záveru — že toto číslo je doslovné. Napríklad britský lexikograf Dr. Ethelbert W. Bullinger asi pred 100 rokmi poznamenal:..... „Je to jednoduché vyjadrenie faktu — určitý počet v protiklade k neurčitému počtu v tej istej kapitole.“ ​(The Apocalypse or „The Day of the Lord”, strana 282) A Robert L. Thomas ml., profesor, ktorý vyučuje Nový zákon na Master’s Seminary v Spojených štátoch, pred časom napísal:...... „Tvrdenie, že ide o symbolické číslo, z pohľadu exegetiky neobstojí.“ Okrem toho dodal: „Je tu [v Zjavení 7:4] uvedené konkrétne číslo v protiklade k nekonkrétnemu počtu v 7:9. Ak by sa toto číslo malo brať symbolicky, potom by sa žiadne číslo v tejto knihe nemohlo brať doslovne.“ — Revelation: An Exegetical Commentary, 1. zväzok, strana 474.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

"neožijú,dokiaľ neskončí 1000 rokov".

za Ne 16 september 2018 - 12:34
Samozrejme,tieto slová sa vzťahujú na duchovné oživenie tých čo budú počas milénia súdení./tí,čo nežili v dobe Krista, predčasne zomrelí a podobne/. Tí musia zaujať svoj postoj ku zmierovacej obeti Krista,tak ako všetci a obhájiť svoju vieru v záverečnej skúške. Ak vytrvajú, a nebudú satanom zvedení,tak duchovne ožijú a budú schválení Bohom a budú už žiť večne na zemi.
----------------------------------------
A tiež mi pripadá pritiahnuté za vlasy to obdobie 7 rokov a súdenie antikrista. Nič také Biblia nepodporuje.
Tie verše v 2 Tes.2:6-12.....opisuje duchovenstvo trinitárskeho,odpadlíckeho kresťanstva, a ono je tým antikristom.....ale tí budú zničení tesne pred armagedonom/zničenie Veľkého Babylonu/ a zvyšok/rádoví podporovatelia/ v armagedone.
To,že Boh neschvaľuje túto inštitúciu opisuje aj Zjavenie 8 kapitola. Tu tá "duchovne mŕtva tretina zeme" je takzvané kresťanstvo,burina.
V čase spĺňania malo toto "kresťanstvo" 2 miliardy a tvorilo takmerpresnú tretinu zeme.
https://www.google.com/url?q=https://diskusneforum.sk/tema/tretina-zeme-kto-nou-je&sa=U&ved=0ahUKEwjCueDbqL_dAhWGLewKHSUWAs0QFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=000741012913055120298:pozmfuzddqg&usg=AOvVaw2TG5wPUKLHl1-ZnrvYcL1j
https://www.google.com/url?q=https://diskusneforum.sk/tema/duchovne-mrtva-tretina-zeme&sa=U&ved=0ahUKEwjCueDbqL_dAhWGLewKHSUWAs0QFggGMAE&client=internal-uds-cse&cx=000741012913055120298:pozmfuzddqg&usg=AOvVaw3vfdVwuSnaBGU--X4Rjs4H
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

malé stádo

za Ne 16 september 2018 - 12:48
Zjavenie 14 kapitola........"a nikto sa nemohol naučiť tú pieseň okrem tých stoštyridsaťštyritisíc kúpených zo zeme."

Prečo "nikto iní" sa nemohol naučiť tú pieseň?
Prečo len "144 000" ?
Prečo sa o nich píše ,že "boli kúpení zo zeme".

Pretože len obmedzený počet ľudí,vyvolených bude vládnuť v nebi s Kristom.
A tak ostatní kresťania sa nemohli naučiť tú pieseň,lebo ich povolanie bolo pozemské, k životu v pozemskom raji.
Boli "kúpení zo zeme", pretože nik pôvodne nemal byť v nebi, ale kvôli náprave hriechu Boh volil opatrenie Božieho kráľovstva na vyriešenie problémov,spojených s dedičným hriechom.

https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1101989104?q=mal%C3%A9+st%C3%A1do&p=par.....malé stádo

https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1101993014?q=mal%C3%A9+st%C3%A1do&p=par...Veľký zástup
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Malé stádo.

za Ne 16 september 2018 - 15:19
Treba si uvedomiť v súvislosti s "malým stádom", alebo i s "veľkým zástupom",že tu Písmo nehovorí o potencionálnych veriacich z radov pohanov,ako to píše Fotoon, ale už o kresťanoch ,ktorí sa zmierili s Bohom a ktorí vnímali svoje postavenie pred Bohom a svoju nádej/či už pozemskú,alebo nebeskú/.
Teda, tu nejde o to,že to malé stádo sa postupne rozširovalo/čo je síce pravda,lebo aj táto skupina rástla/až natoľko,že z toho vzniklo veľké stádo.
Tieto dve skupiny sa podla kontextu Písma jasne rozlišujú, a to v rôznych oblastiach.

To vidieť aj zo slov:.....„Vy ste ‚vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud pre zvláštne vlastníctvo.‘“ ​(1. PETRA 2:9)
Teda,aj tu vidieť ten "reprezentatívny výber",ako som už písal. V tomto mali židia a neskôr po zavrhnutí Izraela,prednosť aj "duchovní židia",...."Boží Izrael". Boli "zvláštnym vlastníctvom".

Áno, medzi účelom jednej a druhej zmluvy bola úzka spojitosť. Keď Jehova uzatváral zmluvu Zákona, izraelskému národu povedal:....... „Ak budete teraz prísne poslúchať môj hlas a skutočne budete dodržiavať moju zmluvu, tak sa istotne stanete mojím zvláštnym majetkom zo všetkých ostatných národov, lebo mne patrí celá zem. A vy sa mi stanete kráľovstvom kňazov a svätým národom.“ ​2. Mojž. 19:5, 6

Teda zmluva Zákona poskytla Izraelu príležitosť, aby z neho povstalo kráľovské kňazstvo, ktoré malo slúžiť na úžitok „všetkých ostatných národov“. Teda,aj tých tých ,čo majú pozemskú nádej. Táto úžasná vyhliadka však bola niečím podmienená: „Ak budete... prísne poslúchať môj hlas a skutočne budete dodržiavať moju zmluvu.“
A to sa nestalo,.....preto túto výsadu dostali aj pohania. Preto ten "Boží Izrael". Už to nebola obriezka tela,...ale obriezka ducha.

Pavol napísal:.......„Židom nie je ten, kto ním je navonok, ani obriezka nie je to, čo je navonok na tele. Ale ten je Žid, kto je ním vnútri, a jeho obriezka je obriezka srdca duchom, a nie písaným zákonníkom.“ Potom Pavol použil slovnú hračku, pričom sa zameral na význam slova „Žid“ ​(čiže „z Júdu“, čo znamená chválený), keď povedal: „Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha.“ ​(Rimanom 2:28, 29)
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ne 16 september 2018 - 16:45
Shagara napísal:Satan ,démoni ,smrť a aj peklo bude vhodené do tohto ohnivého jazera. Z kontextu je úplne zrejme,že aj tu ide o symboliku.

Nie je to zrejmé. Keby si Novú Zmluvu čítal v pôvodnom jazyku - gréčtine dočítal by si sa, že Hádés a Thánatos boli vhodení do ohnivého jazera. Hádés a Thánatos sú osoby. Sú to mená démonov. V starovekom svete mali mená svoj význam a preto neprekvapuje, že démon ktorý má nastarosti smrť sa volá smrť. (Správca smrti.) Aj Pavol o nich píše ako o osobách: 1Kor 15:26; 1Kor 15:55; 2Tim 1:10;....  


Shagara napísal:Napríklad duchovným tvorom by oheň nemohol ublížiť.

To nie je taký oheň, aký poznáme na zemi. Podobne ako reťaze, ktorými bude zviazaný diabol na 1000 rokov nebudú také aké poznáme na Zemi. Tie by Diabla nezviazali.


Shagara napísal:Druhá vec je tá,že .....prečo je peklo vhodené do tohto ohnivého jazera? Sú vari dve peklá?

Ohnivé jazero nie je peklo. Peklo je jedno miesto a ohnivé jazero iné miesto.


Shagara napísal:NiE !!! Peklo ,ako ríša smrti/záhrobie-miesto kam idú všetci ,ktorí zomreli/ bude už nadbytočné,nakoľko už ľudia nebudú zomierať. A tak daný "oheň"/jazero/len symbolizuje zánik,zničenie tohto miesta/stavu/

Ak sú ľudia po smrti len v stave nevedomia, nejdú predsa na žiadne miesto. Načo potom treba k tomu nejakú ríšu? Veď zostávajú stále na zemi, len nevedia o sebe. NIE!!! Text opisuje skutočnosť a ľudia po smrti pokračujú ďalej vo vedomej existencii. Preto Ján videl pod oltárom duše zavraždených pre svedectvo Ježišovo. (A mnoho iných duší je v pekle, napr. boháč.)


Shagara napísal:Nie! Tu je to isté ,ako s peklom. Nakoľko nebude už smrť,tak aj tá bude akoby nadbytočná a tak starí opodstatnenie. Teda,tiež je obrazne akoby zničená,zanikne.

Nikde v biblii to takto nie je. To, že je to obrazne je len tvoj nepodložený názor, nič viac.


Shagara napísal:Určite to nikto nemôže chápať tak,že zhorí,alebo bude trpieť a podobne.

Dá sa to tak chápať.


Shagara napísal:Opakujem sa...."OHEŇ" v Písmach symbolizuje zničenie.

Nepravda. Keby som si takto svojvoľne vykladal bibliu mohol by som kľudne povedať, že aj Sodoma a Gomora bola zničená len symbolicky, lebo je tam popisovaný oheň. Alebo Eliášova obeť ktorú strávil oheň od Boha. Oheň bol len symbol zničenia Bálových prorokov, ktorých potom pobili mečom. Vymyslieť sa dá podľa potreby čokoľvek.


Shagara napísal:Nakoľko židia veľmi dobre vedeli ,čo je to gehenna a odkiaľ vznikol daný názov? V tomto údolí/ sa pálili odpadky,ale niekedy aj mŕtvoly zvierat a ľudí. A tak toto miesto bolo vhodným symbolom zničenia,nepriazne Boha.

Veľa židovských pomenovaní malo svoj pôvod inde a potom sa ustálilo ich použivanie v odlišnej oblasti. To nič nedokazuje. Určite keď Ježiš povedal: "lepšie ti je vojsť do života bezrukému, než aby si mal dve ruky a odišiel do gehenny, do toho neuhasiteľného ohňa" nemyslel tým údoli syna Hinnoma. Varoval pred konkrétnym miestom, nie iba pred nejakým symbolom, či údolím Hinnom.


Shagara napísal:Vzkriesenie bude v dobe 2 príchodu Krista. A súd je práve ono-1000-ročné milénium. A nie,ako to vnímaš ty..

Nepravda. Nejde o to ako to ja vnímam, ale čo je napísané:
Zjv 20,4-5
A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.
....teraz vieme, že vzkriesenie nastane prv, než príde Kristus:
1Tes 4,16-17
Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.
....Čiže nebude žiadne iné vzkriesenie pred tým, ako sa vráti Kristus. Zjavenie Jána nám ale odhaľuje, že na konci 1000 ročného kráľovstva bude ešte jedno vzkriesenie (viď Zjv 20,5) pri ktorom vstanú aj nespravodliví a budú odsúdení. (Pri prvom vstali len tí, čo išli s Kristom do neba. Preto Ján blahoslávi tých, čo majú účasť na prvom vzkriesení.)Shagara napísal:Prví vzkriesení samozrejme budú tí, pomazaní,s nebeskou nádejou. A druhí budú vzkriesení /s pozemskou nádejou/ až po armagedone. Na d tými ,samozrejme druhá smrť/teda-definitívna smrť,zničenie/ má moc,lebo musia ešte prejsť záverečnou skúškou na konci milénia.

Prví vzkriesení budú všetci, ktorí nasledovali Krista a žili pre neho. Druhým príchodom Krista však čas milosti skončí. Vládu dostane Antikrist, potom bude Boh svet súdiť a nakonic Daibla zviaže na 1000 rokov. Na Zemi bude 1000 rokov život v harmónii a mieri. Kristus so svojimi vernými ktorých vzkriesil pri prvom vzkriesení tu bude panovať 1000 rokov (Zjv 20:6).


Shagara napísal:Ale tí,s nebeskou nádejou sú tesne pred svojou smrťou zapečatený a Bohom schválení a po smrti idú do neba. Tak je samozrejme,že nakoľko získavajú nesmrteľnosť a už žiadnou skúškou neprechádzajú,tak "druhá smrť" nemá nad nimi moc. Prvá smrť je-Adamovská,a tu zomierajú v dôsledku hriechu všetci.

Druhá smrť nebude mať moc ani pri druhom vzkriesení - nad tými, ktorých mená boli nájdené v knihe života. Druhá smrť bude mať moc iba nad hriešnikmi. ...Na prvom vzkriesení bude mať účasť iba každý znovuzrodený kresťan, ktorý zotrval až do konca.


Shagara napísal:Druhá smrť ,ako bolo povedané-je definitívna,je to totálne zničenie,bez možnosti vzkriesenia.

Smrť v biblii neznamená zničenie v zmysle zániku existencie. Smrť takto chápu iba ateisti v modernej dobe. (Je to moderný výmysel.)


Shagara napísal:Iné ovce nie sú pohania! Uvedom si,že iný názov pre túto skupinu je "veľký zástup",....a o tých sa píše ,že prijali Krista a sú v bielych rúchach a podobne. Teda,tu zlyhávajú tvoje odpovede.

Výraz "veľký zástup" nie je výraz pre "iné ovce". Sú to ľudia, ktorí sa obrátili k Bohu počas veľkého súženia (Zjv 7,14). Nič teda nezlyhalo. Písmo nepustí.


Shagara napísal:Táto skupina sa odlišuje aj tým,že je nesčíselná,nespočitateľná, oproti tej druhej ,ktorá má presný počet. Teda-144 000.

144000 je počet zapečatených zo židov (z každého kmeňa 12000), ktorí budú ušetrení rán od 4och anjelov, ktorými bude Boh súdiť Zem v čase Antikristovkej vlády. (Cirkev tu už vtedy nebude. Je to totiž už v období po prvom vzkriesení a teda druhom príchode Krista.)


Shagara napísal:Samozrejme,tieto slová sa vzťahujú na duchovné oživenie tých čo budú počas milénia súdení./tí,čo nežili v dobe Krista, predčasne zomrelí a podobne/. Tí musia zaujať svoj postoj ku zmierovacej obeti Krista,tak ako všetci a obhájiť svoju vieru v záverečnej skúške. Ak vytrvajú, a nebudú satanom zvedení,tak duchovne ožijú a budú schválení Bohom a budú už žiť večne na zemi.

Nie je to pravda. Nikde sa to nepíše. O tých ktorí žili pred Kristom a boli pod zákonom a žili podľa zákona očistila Kristova Krv pri jeho smrti. Tí, čo žili bez zákona (pohania) budú súdení podľa svedomia (Rim.2,14-16).


Shagara napísal:A tiež mi pripadá pritiahnuté za vlasy to obdobie 7 rokov a súdenie antikrista. Nič také Biblia nepodporuje.

O tom, že tu bude vládnuť Antikrist a Boh ho bude súdiť, nepochybuje myslím nikto, kto bibliu aspoň raz prečítal celú. 2Tes 2,3-10; Zjv 16,10; Zjv 17,14


Shagara napísal:Tie verše v 2 Tes.2:6-12.....opisuje duchovenstvo trinitárskeho,odpadlíckeho kresťanstva, a ono je tým antikristom.....ale tí budú zničení tesne pred armagedonom/zničenie Veľkého Babylonu/ a zvyšok/rádoví podporovatelia/ v armagedone.

To je výmysel. Nič také tam nie je. Vymyslieť si môžeš čokoľvek... Jednoznačne sa tam píše o konkrétnej osobe, o zjavení sa človeka hriechu, syna zatratenia, bezzákonného bezbožníka.


Shagara napísal:To,že Boh neschvaľuje túto inštitúciu opisuje aj Zjavenie 8 kapitola. Tu tá "duchovne mŕtva tretina zeme" je takzvané kresťanstvo,burina.
V čase spĺňania malo toto "kresťanstvo" 2 miliardy a tvorilo takmerpresnú tretinu zeme.

Nepravda. Je to tretina zeme, tretina stromov zhorela,  všetka zelená tráva. To čo píšeš si si vymyslel a nie je to v texte.


Shagara napísal:Odkazy.

V tejto téme na odkazy mimo fórum už nereagujem. Len na argumenty, ktoré sem napíšeš.


Shagara napísal:Zjavenie 14 kapitola........"a nikto sa nemohol naučiť tú pieseň okrem tých stoštyridsaťštyritisíc kúpených zo zeme."
Prečo "nikto iní" sa nemohol naučiť tú pieseň?

Lebo bola určená len pre nich.


Shagara napísal:Prečo len "144 000" ?

Lebo Boh tak rozhodol.


Shagara napísal:Prečo sa o nich píše ,že "boli kúpení zo zeme".

Lebo sú to služobníci Boha (Zjv 7,3) ktorí majú  meno Baránka a meno jeho Otca napísané na svojich čelách(Zjv. 14,1). Čiže vykúpení Kristovou krvou.


Shagara napísal:Pretože len obmedzený počet ľudí,vyvolených bude vládnuť v nebi s Kristom.

Nepíše sa, že tých 144000 bude vládnuť v nebi s Kristom.


Shagara napísal:A tak ostatní kresťania sa nemohli naučiť tú pieseň,lebo ich povolanie bolo pozemské, k životu v pozemskom raji.

Nepíše sa, že tí ostatní, čo sa pieseň nemohli naučiť boli kresťania. Píše sa:
A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň...
....čiže bolo to v nebi, kde všade okolo boli anjeli a iné bytosti + starci a nik z nich sa nemohol naučiť tú pieseň. (Nebolo to na Zemi. Oni už sú v nebi. A v čase Božích súdov nad Antikristom budú na Zemi, podobne ako tí dvaja svedkovia v Jeruzaleme.)Shagara napísal:Boli "kúpení zo zeme", pretože nik pôvodne nemal byť v nebi, ale kvôli náprave hriechu Boh volil opatrenie Božieho kráľovstva na vyriešenie problémov,spojených s dedičným hriechom.

Nič také v texte nie je. To je len výmysel. Text hovorí, že sú prvotina. Čiže sú to tí, čo boli vzkriesení v Mat.27,52-53: "hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých vstali a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým". Zo zjavenia vieme, že ich bolo presne 144000. (Prvotina Bohu a Baránkovi, Zjv 14,4)


Shagara napísal:Treba si uvedomiť v súvislosti s "malým stádom", alebo i s "veľkým zástupom",že tu Písmo nehovorí o potencionálnych veriacich z radov pohanov,ako to píše Fotoon, ale už o kresťanoch ,ktorí sa zmierili s Bohom a ktorí vnímali svoje postavenie pred Bohom a svoju nádej/či už pozemskú,alebo nebeskú/.

Nikde som nič také nepovedal. Malým stádom nazval Ježiš vtedajších učeníkov, lebo ich bolo naozaj ešte málo. O veriacich z pohanov sa vyjadril výrazom "ovce z iného ovčínca".


Shagara napísal:Teda, tu nejde o to,že to malé stádo sa postupne rozširovalo/čo je síce pravda,lebo aj táto skupina rástla/až natoľko,že z toho vzniklo veľké stádo.
Tieto dve skupiny sa podla kontextu Písma jasne rozlišujú, a to v rôznych oblastiach.

Samozrejme, že keď sa v priebehu tisícročí niečo kumuluje, tak je z toho na konci objemný počet. Tak je to aj s ľuďmi, ktorí sa v priebehu vekov po celej zemi obracali. V každej aktuálnej dobe ich veľa nebolo vzhľadom ku zvyšku sveta, ale nakoniec z toho bude po vzkriesení obrovský zástup. Je to jednoduchá matematika.


Shagara napísal:To vidieť aj zo slov:.....„Vy ste ‚vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud pre zvláštne vlastníctvo.‘“ ​(1. PETRA 2:9)
Teda,aj tu vidieť ten "reprezentatívny výber",ako som už písal. V tomto mali židia a neskôr po zavrhnutí Izraela,prednosť aj "duchovní židia",...."Boží Izrael". Boli "zvláštnym vlastníctvom".

Peter tam nikde nehovorí, koľko ich celkovo je.
....Áno, aj židia boli zvláštnym vlastníctvom. Potom z tejto zmluvy sami vystúpili svojou neposlušnosťou a prišla nová zmluva. Božia priazeň nad Izraelom tým však neskončila a Izrael sa znovu k Bohu prinavráti.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Oheň a reťaze

za Po 17 september 2018 - 21:52
Ako si na to prišiel?
Opakujem sa,....oheň a reťaze sú v daných veršoch symbolické. Je úplne samozrejme,že satan a démoni nebudú zviazaní,zamknutí v reťaziach,doslovných. To len poukazuje na skutočnosť,že budú počas milénia v nečinnosti.
Alebo ak budú zlé,nesmrteľné duše v pekle,....prečo Písmo hovorí ,že tam budú "škrípať zubami"?
Akými zubami? Alebo kto nemal žiadne zuby? Ako vtipne niekto poznamenal :..."Zuby dodáme,škrípať sa bude"!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Obrátenie židov?

za Po 17 september 2018 - 22:01
Je možné,že do času konca niektorí zo židov uveria v Krista a príjmu kresťanstvo,....ale budú to len jednotlivci.
Obrátenie národa ako celku nehrozí. To by bolo ako znásilňovanie mysle jednotlivcov. Boh tak nepôsobí a nepriťahuje ku sebe. To,na čo narážaš ty , sa týka "Božieho Izraela", duchovných židov/pomazaných/, a tam musí vojsť celá skupina,teda 144 000.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A to sa netýka telesných židov/národa/. Kmene uvedené v Zjavení nie sú identické s doslovnými kmeňmi Izraela. Pozorne si to naštuduj a potom reaguj. Písal som o tom.
Teda ,naozaj sa to nemôže vzťahovať na doslovný, telesný Izrael, lebo Zjavenie 7:4–8 sa tu odchyľuje od obvyklého vymenúvania kmeňov. (4. Mojžišova 1:17, 47) Z toho vidíme, že uvedené vymenovanie nemá podľa kmeňov stotožniť zapečatených s telesnými Židmi. Má poukázať na podobnú organizačnú štruktúru duchovného Izraela. Tá je vyrovnaná. Nový národ má mať presne 144 000 členov — po 12 000 z každého z dvanástich kmeňov. Žiaden kmeň tohto Božieho Izraela nie je výlučne kráľovský alebo výlučne kňazský. Celý národ má panovať ako králi a celý národ má slúžiť ako kňazi. — Galaťanom 6:16; Zjavenie 20:4, 6.
Je teda namieste, keď dvadsiati štyria starší spievajú pred Baránkom:..... „Svojou krvou si kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa, a urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“ — Zjavenie 5:9, 10.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Prvotina/prvé ovocie/

za Po 17 september 2018 - 22:16
Píšeš?......Nič také v texte nie je. To je len výmysel. Text hovorí, že sú prvotina. Čiže sú to tí, čo boli vzkriesení v Mat.27,52-53: "hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých vstali a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým". Zo zjavenia vieme, že ich bolo presne 144000. (Prvotina Bohu a Baránkovi, Zjv 14,4)
------------------------------------------------------------------
A to je nezmysel! Spájaš veci z 1 storočia s tým čo sa má udiať pri druhom príchode Krista.
A nie je žiadna historická správa ,že by v Jeruzaleme bolo také vzkriesenie , o akom píšeš. To v danej správe nie je.
Citujem,......"A hľa, opona svätyne sa roztrhla na dvoje, zhora až dolu, a zem sa triasla a skalné masívy pukali. 52 A pamätné hrobky sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých boli vyzdvihnuté 53 (a ľudia prichádzajúci od pamätných hrobiek po jeho vzkriesení vošli do svätého mesta) a boli viditeľné mnohým. 54 Keď dôstojník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a veci, ktoré sa diali, dostali veľký strach a povedali: „Istotne to bol Boží Syn."
---------------------------------------------------------------------
Teda,žiadne vzkriesenie,ale vplyvom zemetrasenia ,sa len otvorili hroby a bolo vidieť zosnulých/pochovaných/, a do mesta prišli ľudia od hrobiek a zvestovali to, a nie mŕtvi ľudia,čo boli vzkriesení.
Ak by to tak bolo, bolo by to proti Písmu a zdravému rozumu.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Tretina zeme-8 kapitola Zjavenia.

za Po 17 september 2018 - 22:21
Tak nám povedz ,čo je onou "tretinou zeme" ,ktorá je v Božích očiach duchovne mŕtva?
Hádam nemyslíš ,že tu Písmo pojednáva o doslovných stromoch,a rastlinstve? To už by bola silná káva!?
Biblia hovorí,že "súd začína od Božieho domu",....a teda ,od tých čo sa hlásia ku kresťanstvu.
A v danom čase spadlo trinitárske kresťanstvo z vyvýšeného postavenia na zem.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

OHEŃ ako symbol,obraz.

za Ut 18 september 2018 - 1:11
OHEŇ...... ako symbol.obraz.

V zmysle témy, je logické a biblické veriť,že "oheň" v Písme sa väčšinou používa v obraznej reči.

Trebárs Biblia hovorí:..... Boh je „aj stravujúcim ohňom“ voči všetkým, ktorí konajú zlo. — Hebrejom 12:29.
Alebo....."Jehova počul a rozzúril sa; a proti Jakobovi sa zapálil oheň".
Samozrejme,že aj tu išlo o obraznú reč, a nie o doslovný oheň. Tu "oheň" vyjadruje Boží hnev,nepriazeň.

Veľavravná je aj symbolika v slovách z 5 Mojž.32:22......"Oheň sa totiž zapálil v mojom hneve a prepáli sa dolu do šeolu, [do] najnižšieho miesta, a strávi zem i jej výnos a zapáli základy hôr".
Určite nikto neverí,že v danom čase,oheň sa dostal až do ríše mŕtvych/čo je viac stav ako miesto/, alebo že aj v časoch ,keď židia odpadli a boli neverní Bohu, že opäť zhorela zem, výnos na nej a doslovné hory.

Alebo Lukáš 12:49 píše....."Prišiel som, aby som zapálil oheň na zemi, a čo si mám želať viac, keď už bol zapálený?"
Fotoon a Veriaci tu by pripísali Ježišovi,že tu/keď bol na zemi/ zapálil doslovný oheň, ale kontext opäť napovedá,že išlo o obraznú reč. A tým "ohňom" bola sporná otázka pravdy.

Alebo Jakub píše....."Nuž, jazyk je oheň.“ — Jakub 3:5, 6. Opäť ,niekto by povedal,......"je to tam napísané,tak jazyk je oheň a to doslovný!"

A na záver....." Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, rozpaľujem proti tebe oheň a strávi v tebe každý strom s miazgou a každý suchý strom. Zapaľujúci plameň nebude zhasený a spáli všetky tváre od juhu k severu. 48 A všetci z tela uvidia, že som ho zapálil ja, Jehova, takže nebude uhasený.“‘ Ezechiel 20 kapitola

Samozrejme, všade ide o obraznú reč a to poukazuje na Boží hnev, na zničenie zlých,neverných a podobne.
Sotva niekto verí ,že od daných čias,keď sa obrazne splnili dané slová,že daný "oheň" stále horí,lebo správa hovorí ,že "nebude zhasený"!
----------------------------------------------------------------------------------
To len podčiarkuje skutočnosť,že "zem nezhorí",....ale že je to naozaj obrazná reč ,poukazujúca na zničenie bezbožných,ako to Peter v danej správe dokladá.

Citujem....."Tým istým slovom sú však terajšie nebesia a zem zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných". 2 Petra:3:7 ....."zničenia bezbožných"!....."nie doslovnej zeme"!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

144000 vládcov nad zemu

za Ut 18 september 2018 - 1:36
Čo budú robiť v nebi tí, ktorí tam idú?

Zjav. 20:6: „Budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi tisíc rokov.“ ​(Tiež Daniel 7:27)

1. Kor. 6:2: „Či neviete, že svätí budú súdiť svet?“

Zjav. 5:10: „Urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“
Aj z kontextu Zjavenia 14:1-4 sa to dá vyčítať. Tu sa o nich píše aj ako o "prvom ovocí".
Tí sú vzkriesení počas neviditeľnej prítomnosti Krista/a to je dnes/a tí druhí budú vzkriesení až po armagedone.
Samozrejme,to ty nemôžeš vedieť,lebo ani neveríš,že žijeme v posledných dňoch,a že časy pohanov skončili v roku 1914.
Práve vtedy bolo nastolené Božie kráľovstvo, a Kristus začal "podmaňovať uprostred svojich nepriateľov".
Teda, v zmysle Matúša 24:14 sa začalo predpovedané "zhromažďovanie", a to tak,že sa po celom svete oznamuje dobré posolstvo o Božom kráľovstve.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Burrina, pochabé panny

za Ut 18 september 2018 - 1:43
Podla teba asi aj toto treba brať doslovne. Teda,nebudú zničení falošní kresťania,ale doslovná burina. Teda,že na zem prídu anjeli s fŕkacími krhlami a tam budú mať zarobený totálny herbicíd na ničenie buriny?! Laughing
A tak to vidíš aj v Zjavení v 8 kapitole Zjavenia.
Teda, aj zelina zhrešila? Nie nadarmo sa hovorí,že -"mrcha zelina". Laughing
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za Ut 18 september 2018 - 10:04
Shagara napísal:Ako si na to prišiel?

Z biblie.


Shagara napísal:Opakujem sa,....oheň a reťaze sú v daných veršoch symbolické.

Opakovanie výmyslu z neho biblický zápis nespraví.


Shagara napísal:Je úplne samozrejme,že satan a démoni nebudú zviazaní,zamknutí v reťaziach,doslovných.

Je úplne samozrejme,že budú zviazaní. (Viď biblický text.)


Shagara napísal:To len poukazuje na skutočnosť,že budú počas milénia v nečinnosti.

V nečinnosti budú preto, lebo budú zviazaní.


Shagara napísal:Alebo ak budú zlé,nesmrteľné duše v pekle,....prečo Písmo hovorí ,že tam budú "škrípať zubami"?

Lebo budú škrípať zubami. O škrípaní zubov sa píše až v súvislosti s posledným súdom, čiže po druhom vzkriesení. Mt 22:13; Lk 13:28


Shagara napísal:Akými zubami? Alebo kto nemal žiadne zuby? Ako vtipne niekto poznamenal :..."Zuby dodáme,škrípať sa bude"!

Po druhom vzkriesení budú mať telá a teda i zuby.


Shagara napísal:Je možné,že do času konca niektorí zo židov uveria v Krista a príjmu kresťanstvo,....ale budú to len jednotlivci.
Obrátenie národa ako celku nehrozí. To by bolo ako znásilňovanie mysle jednotlivcov. Boh tak nepôsobí a nepriťahuje ku sebe. To,na čo narážaš ty , sa týka "Božieho Izraela", duchovných židov/pomazaných/, a tam musí vojsť celá skupina,teda 144 000.

1:
Počet 144000 je hŕska oproti zvyšnému počtu židov.
2:
Text nehovorí o duchovnom Izraeli. To si si (ako vždy) vymyslel. ...Sú tam dokonca uvedené počty menovite z jednotlivých kmeňov Izraela, čo spoľahlivo vylučuje výmysel o "duchovnom Izraeli".Shagara napísal:A to sa netýka telesných židov/národa/. Kmene uvedené v Zjavení nie sú identické s doslovnými kmeňmi Izraela. Pozorne si to naštuduj a potom reaguj. Písal som o tom.

Sú to kmene Izraela také, aké budú v dobe, ktorej sa týka videnie. Chýba Dán a miesto neho je dosadený Lévi, ktorý bol v Starom Zákone vyčlenený z výčtu kmeňov, lebo sa ho týkala kňažská služba. V Novej Zmluve je však veľkňazom Kristus, preto je Lévi započítaný na jednu úroveň s ostatnými. .....Všetko sú to mená kmeňov Izraela a ničoho iného. Zvyšok sú len tvoje výmysly, nič viac.


Shagara napísal:Teda ,naozaj sa to nemôže vzťahovať na doslovný, telesný Izrael, lebo Zjavenie 7:4–8 sa tu odchyľuje od obvyklého vymenúvania kmeňov. (4. Mojžišova 1:17, 47) Z toho vidíme, že uvedené vymenovanie nemá podľa kmeňov stotožniť zapečatených s telesnými Židmi. Má poukázať na podobnú organizačnú štruktúru duchovného Izraela. Tá je vyrovnaná.

Duchovný Izrael je cirkev a tá sa nerozdeľuje do kmeňov. Ďalej text ani slovkom nenaznačuje, že reč je o duchovnom Izraeli. To si si len vymyslel.


Shagara napísal:Nový národ má mať presne 144 000 členov — po 12 000 z každého z dvanástich kmeňov. Žiaden kmeň tohto Božieho Izraela nie je výlučne kráľovský alebo výlučne kňazský. Celý národ má panovať ako králi a celý národ má slúžiť ako kňazi. — Galaťanom 6:16; Zjavenie 20:4, 6.

V texte nie je napísané, že 144000 sú národ, či dokonca nový národ. Nie. Sú to prvotina výkúpených zo zeme, konkrétne z izraela. Z každého kmeňa izraelského po 12000. Je to v dobe, keď Lévi už nie je kňažský kmeň, lebo veľkňazom je Kristus. Preto je Lévi postavený na rovnakú úroveň s ostatnými kmeňmi. Stále však platí, že mená kmeňov sú navždy zviazané s Izraelom (fyzickým izraelom) a nie je tam reč o nikom inom. Všetko, čo ide nad to (nad napíaný text) sú dogmnatické výmysly.


Shagara napísal:Je teda namieste, keď dvadsiati štyria starší spievajú pred Baránkom:..... „Svojou krvou si kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa, a urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“ — Zjavenie 5:9, 10.

Text nikde nehovorí, že 24 starci patria medzi tých panicov 144000 z Izraela. V texte sú spomenutí ako samostatná skupina:
A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami.
Spievali ju pred starcami, nie SO starcami. ....Ďalej sa tam píše:
nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme.
.....čiže ani tí starci. Pieseň teda ktorú spievali v Zjv 5,9-10 bola iná, než 144000.Shagara napísal:Píšeš?......Nič také v texte nie je. To je len výmysel. Text hovorí, že sú prvotina. Čiže sú to tí, čo boli vzkriesení v Mat.27,52-53: "hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých vstali a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým". Zo zjavenia vieme, že ich bolo presne 144000. (Prvotina Bohu a Baránkovi, Zjv 14,4)
A to je nezmysel! Spájaš veci z 1 storočia s tým čo sa má udiať pri druhom príchode Krista.

Nikde sa nepíše, že až v čase Jánovo videnia boli kúpení, ako prvotina zo Zeme. V Zjavení sa o nich píše už ako o existujúcej skupine (Zjv 14,4):
To sú tí, ktorí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a Baránkovi
....čiže niečo, čo sa už stalo nevädno kedy. Z biblie (z iného textu) však vieme, kedy nastalo prvotné hromadné vzkriesenie zmŕtvych. Bolo to v Mt 27,52-53.Shagara napísal:A nie je žiadna historická správa ,že by v Jeruzaleme bolo také vzkriesenie , o akom píšeš. To v danej správe nie je.

Matúšovo evanjelium je historická správa.


Shagara napísal:Citujem,......"A hľa, opona svätyne sa roztrhla na dvoje, zhora až dolu, a zem sa triasla a skalné masívy pukali. 52 A pamätné hrobky sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých boli vyzdvihnuté 53 (a ľudia prichádzajúci od pamätných hrobiek po jeho vzkriesení vošli do svätého mesta) a boli viditeľné mnohým. 54 Keď dôstojník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a veci, ktoré sa diali, dostali veľký strach a povedali: „Istotne to bol Boží Syn."
Teda,žiadne vzkriesenie,ale vplyvom zemetrasenia ,sa len otvorili hroby a bolo vidieť zosnulých/pochovaných/, a do mesta prišli ľudia od hrobiek a zvestovali to, a nie mŕtvi ľudia,čo boli vzkriesení.

Nie. V texte sa píše:

egersin - vstali zmŕtvych
autú - oni sami
eisélthon - vošli, vstúpili
eis - do
tén hagian polin - svätého mesta
kai - a
enefanisthésan - ohlásili sa, zjavili sa
pollois - mnohým


....čiže spolu doslovne:

"vstali zmŕtvych sami vošli do svätého mesta a zjavili (ukázali) sa mnohým."

....teda jednoznačne mŕtvi ľudia boli vzkriesení a vošli do mesta, kde ich mnohí videli.Shagara napísal:Ak by to tak bolo, bolo by to proti Písmu a zdravému rozumu.

Hovor presnejšie: bolo by to proti tvojej dogme. Nie proti písmu. (...Tzv "zdravým rozumom" sa neoháňaj, lebo slovo kríža je pre tých ktorí hynú bláznovstvo. A nie len to. Boh nerobí veci tak, aby to bolo v súlade s tzv. "zdravým rozumom". Preto máš veriť Božej zvesti a nie rozumovať: 1Kor 2:14; 1Kor 1:18.21.23...)


Shagara napísal:Tak nám povedz ,čo je onou "tretinou zeme" ,ktorá je v Božích očiach duchovne mŕtva?

To, čo píše text. Nič viac, nič menej:
bola spálená tretina zeme, i tretina stromov zhorela, i všetka zelená tráva bola spálená.Shagara napísal:Hádam nemyslíš ,že tu Písmo pojednáva o doslovných stromoch,a rastlinstve? To už by bola silná káva!?

Iba pre tvoje dogmy je to silná káva. Samozrejme, že sa píše doslovne. Je to doslovný popis toho, čo sa bude diať. Zato, že ty máš vo zvyku všetko prekrúcať na obrazy, ja už nemôžem.


Shagara napísal:Biblia hovorí,že "súd začína od Božieho domu",....a teda ,od tých čo sa hlásia ku kresťanstvu.

Lenže hneď v tom istom texte sa píše, že tým domom sme my. Netreba si nič domýšľať. To nemá nič spoločné s tretinou zeme. (To iba v tvojom dogmatizme si si to spojil.)


Shagara napísal:A v danom čase spadlo trinitárske kresťanstvo z vyvýšeného postavenia na zem.

Výmysel. Nič v texte tomu nenaznačuje. Sú to len tvoje predstavy, nič viac.


Shagara napísal:V zmysle témy, je logické a biblické veriť,že "oheň" v Písme sa väčšinou používa v obraznej reči.

Nie je to logické ani biblické. Je to len tvoja predstava. Tam, kde sa oheň používa symbolicky, je to zjavné z textu. Nepotrebuješ si tam nič domýšľať.


Shagara napísal:Trebárs Biblia hovorí:..... Boh je „aj stravujúcim ohňom“ voči všetkým, ktorí konajú zlo. — Hebrejom 12:29.

Tí čo konajú zlo ale naozaj skončia v ohni. Budú vrhnutí do ohnivého jazera.


Shagara napísal:Alebo....."Jehova počul a rozzúril sa; a proti Jakobovi sa zapálil oheň". Samozrejme,že aj tu išlo o obraznú reč, a nie o doslovný oheň. Tu "oheň" vyjadruje Boží hnev,nepriazeň.

To sa stalo v Num 11,1. Oheň pálil zadný koniec Izraelského tábora. ....Čiže ani v týchto textoch nešlo o obraznú reč. Boží hnev bol/je vyjadrený skutočným ohňom. (Podobne sa to stalo v Sodome, Gomore.)


Shagara napísal:Veľavravná je aj symbolika v slovách z 5 Mojž.32:22......"Oheň sa totiž zapálil v mojom hneve a prepáli sa dolu do šeolu, [do] najnižšieho miesta, a strávi zem i jej výnos a zapáli základy hôr".

Šeol znamená aj peklo. A tam skutočne horí oheň (viď boháč). A v Božom hneve bude na konci času Zem spálená v ohni (predtým, ako stvorí novú). 2Pt 3:10.12


Shagara napísal:Určite nikto neverí,že v danom čase,oheň sa dostal až do ríše mŕtvych/čo je viac stav ako miesto/, alebo že aj v časoch ,keď židia odpadli a boli neverní Bohu, že opäť zhorela zem, výnos na nej a doslovné hory.

Buď presnejší: TY tomu nevíš. Lebo tvoja dogma nepustí. ....Nebolo to v danom čase. Píše sa tam v budúcom čase.
....a bude horieť až do najhlbšieho pekla a požerie zem i jej úrodu a zapáli základy vrchov, takže budú horieť plameňom.
....viď tiež 2Pt 3:10.12.....Shagara napísal:Alebo Lukáš 12:49 píše....."Prišiel som, aby som zapálil oheň na zemi, a čo si mám želať viac, keď už bol zapálený?"
Fotoon a Veriaci tu by pripísali Ježišovi,že tu/keď bol na zemi/ zapálil doslovný oheň, ale kontext opäť napovedá,že išlo o obraznú reč. A tým "ohňom" bola sporná otázka pravdy.

V texte ale Ježiš upresňuje, čo mal tým ohňom namysli:
Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom.
Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, mať proti dcére a dcéra proti materi, svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre.
...čiže netreba si nič domýšľať, vymýšľať.Shagara napísal:Alebo Jakub píše....."Nuž, jazyk je oheň.“ — Jakub 3:5, 6. Opäť ,niekto by povedal,......"je to tam napísané,tak jazyk je oheň a to doslovný!"

Z textu je jasné, že je to obrazná reč, lebo každý vie, že jazyk je jazyk a nehorí. Z ďalšieho textu je jasné, čo mal Jakub na mysli, lebo to vysvetľuje:
Ním dobrorečíme Pánovi, Bohu a Otcovi, a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu; z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie.
....čiže znovu je všetko jasné z textu a nepotrebujem chodiť po svete a zháňať kdejakých Shagarov, aby mi oznámili, že je to obraz.Shagara napísal:A na záver....." Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, rozpaľujem proti tebe oheň a strávi v tebe každý strom s miazgou a každý suchý strom. Zapaľujúci plameň nebude zhasený a spáli všetky tváre od juhu k severu. 48 A všetci z tela uvidia, že som ho zapálil ja, Jehova, takže nebude uhasený.“‘ Ezechiel 20 kapitola

To nie je žiaden obraz ale odvolávka na skutočné zničenie Zeme, ktoré sa neskôr stalo.

.....Ak je niečo obrazná reč, je to jasné z kontextu. Nikto k tomu nepotrebuje teba, aby si mu to oznámil. Ty označuješ bežne za obraz aj taký oheň, ktorý je zjavne popis pozorovania. A to už je mimo.Shagara napísal:Samozrejme, všade ide o obraznú reč a to poukazuje na Boží hnev, na zničenie zlých,neverných a podobne.

Jednalo sa o opis fyzického zničenia, ktoré nastalo za babylónskej invázie. Vtedy bola zem pálená aj ohňom, ktorý Nebukadnesar II. na mnohých miestach zapaľoval.


Shagara napísal:Sotva niekto verí ,že od daných čias,keď sa obrazne splnili dané slová,že daný "oheň" stále horí,lebo správa hovorí ,že "nebude zhasený"!

Tomu neveríš len ty kvôli svojej dogme.


Shagara napísal:To len podčiarkuje skutočnosť,že "zem nezhorí",....ale že je to naozaj obrazná reč ,poukazujúca na zničenie bezbožných,ako to Peter v danej správe dokladá.

Peter píše priamou rečou veriacim, že Zem zhorí. Tak, ako to Peter písal, tak to v jeho priamej reči aj každý pochopil. Jedine, že by mal záujem klamať (čo vylučujem).


Shagara napísal:Citujem....."Tým istým slovom sú však terajšie nebesia a zem zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných". 2 Petra:3:7 ....."zničenia bezbožných"!....."nie doslovnej zeme"!

Pochopiteľne, že zo spálením Zeme o ktorej píše Peter zahynú aj bezbožní, ktorí sú na nej. V texte je však nad všetku pochybnosť popísané aj zničenie hmoty Zeme. Prvky, diela, atď... (Ale o tom som už písal.) Je to Petrova priama reč veriacim písaná formou opisu udalosti. Tam nie je o čom diskutovať. V texte nie je ničím naznačené, že je oheň len obraz. Ani kontext tomu vôbec nenaznačuje.


Shagara napísal:Čo budú robiť v nebi tí, ktorí tam idú?

Zjav. 20:6: „Budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi tisíc rokov.“ ​(Tiež Daniel 7:27)
1. Kor. 6:2: „Či neviete, že svätí budú súdiť svet?“
Zjav. 5:10: „Urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“
Aj z kontextu Zjavenia 14:1-4 sa to dá vyčítať. Tu sa o nich píše aj ako o "prvom ovocí".
Tí sú vzkriesení počas neviditeľnej prítomnosti Krista/a to je dnes/a tí druhí budú vzkriesení až po armagedone.

Zjv 20,6 a ďalšie tebou citované texty nehovoria o 144000, ale o veriacich v Krista ktorí budú pri jeho druhom (viditeľnom) príchode vzkriesení. Tí veriaci čo budú vtedy živí, budú premenení. (1Tes 4,13-17). Text 1. Kor. 6:2 píše Pavol vriacim v Korinte. Všetkým veriacim v Korinte:
Alebo či neviete, že svätí budú súdiť svet? A jestli vy máte súdiť svet, či ste nehodni rozsúdiť veci, ktoré sú najmenšie?
...Týka sa to teda všetkých, nie iba vybranej skupiny.Shagara napísal:Tí sú vzkriesení počas neviditeľnej prítomnosti Krista/a to je dnes/a tí druhí budú vzkriesení až po armagedone.

Prvé vzkriesenie zmŕtvych nastane počas viditeľného príchodu Krista do oblakov. (1Tes 4,16; Zjv 1:7)


Shagara napísal:Samozrejme,to ty nemôžeš vedieť,lebo ani neveríš,že žijeme v posledných dňoch,a že časy pohanov skončili v roku 1914.

Existuje iný dôvod, prečo to neviem. Lebo to nie je pravda. Je to váš nebiblický výmysel. ...Časy pohanov tvajú dokedy pohania šlapú Jeruzalem. A to je stále ešte aj v dnešnej dobe Lk 21:24.


Shagara napísal:Práve vtedy bolo nastolené Božie kráľovstvo, a Kristus začal "podmaňovať uprostred svojich nepriateľov".

Božie kráľovstvo bude nastolené až keď Kristus príde viditeľne na Zem. Dan 2,44-45; Lk 21,27.31


Shagara napísal:Teda, v zmysle Matúša 24:14 sa začalo predpovedané "zhromažďovanie", a to tak,že sa po celom svete oznamuje dobré posolstvo o Božom kráľovstve.

Mat 24,14 píše o kázaní evanjelia všetkým národom pred tým, než príde koniec. To ešte stále prebieha a sú stále národy, ktoré evanjelium nepočuli. Preto logicky ešte koniec neprišiel.


Shagara napísal:Podla teba asi aj toto treba brať doslovne. Teda,nebudú zničení falošní kresťania,ale doslovná burina. Teda,že na zem prídu anjeli s fŕkacími krhlami a tam budú mať zarobený totálny herbicíd na ničenie buriny?!

V texte je predsa vysvetlené, že je to obrazná reč. Mt 13:38 Nepotrebujeme k tomu teba, aby si nám to oznámil. Ak je v texte niečo obrazne, je to jasné z kontextu. Nikto k tomu nepotrebujeteba, aby si mu to oznámil. Ty označuješ bežne za obrazy aj také veci, ktoré sú súčasťou opopisu pozorovania alebo priamej reči. Nemusíš ale vysvetľovať, prečo to robíš. Vieme to. Smile


Shagara napísal:A tak to vidíš aj v Zjavení v 8 kapitole Zjavenia.
Teda, aj zelina zhrešila? Nie nadarmo sa hovorí,že -"mrcha zelina".

V Zjv 8,7 nie je tráva k ničomu prirovnávaná. Je to opis pozorovania. Miešaš hrušky a jablká.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Zamknutý v reťaziach?

za Ut 18 september 2018 - 21:30
To by bolo veľké umenie ,zamknúť duchovného tvora do doslovných reťazí!
Alebo potom sú aj duchovné reťaze? Tak či tak,....ja používam zdravý úsudok,....a ty môžeš veriť hocičomu,aj tomu,že démoni budú "škrípať zubami", ktoré oni nemajú!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Mat.24:14

za Ut 18 september 2018 - 21:33
Lenže JS už hlásajú toto posolstvo vyše sto rokov a sme tesne v závere. Iní posolstvo o kráľovstve nehlása po celom svete. Už aj to je dôkaz, že ak hovorí trinitár o "pravde", tak to je ,akoby nemí spieval árie.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

burina,rastlinstvo

za Ut 18 september 2018 - 21:40
Myslím ,že nevieš! Aj "stromy,rastlinstvo,tráva" v Zjavení 8 kapitole niečo predobrazuje. Sotva bude Boh opisovať ako sa páli tráva,rastlinstvo?!
Aj výraz-"palina" jasne naznačuje falošné učenie, a daná hviezda ,ktorá padla z neba ,tiež nie je doslovná hviezda.
Zisti si,koho,čo hviezdy symbolizujú v Zjavení, v Biblii a prídeš na to.
Ale chápem,.....vidieť seba a svoje náboženstvo v tejto kapitole /8-Zjavenie/ ako Bohom neschválené,....tak to musí bolieť.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Príchod Krista

za Ut 18 september 2018 - 21:43
Krtistus už prišiel a teraz "zhromažďuje uprostred svojich nepriateľov". Jeho viditeľný prejav bude len ten, "keď rozbije hlavy zlých"!
Písmo hovorí:...."A svet ma už viac neuvidí"! Uvidia ho iba tí,čo budú s ním vládnuť:
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

"veľký zástup",....versus "malé stádo"

za Ut 18 september 2018 - 21:48
Vyplýva to z daného protikladu k "malému stádu". Tam je počet daný,/predurčený/ a veľký zástup nie je spočitateľný.
Všimni si však kontrast medzi veršami 4 a 9 v 7. kapitole Zjavenia. Ján hovorí, že v prvej skupine — v skupine „tých, ktorí boli zapečatení“ — je presne určený počet osôb. No v druhej skupine — vo „veľkom zástupe“ — nie je počet ľudí určený. Preto je logické dospieť k záveru, že číslo 144 000 je doslovné. Ak by číslo 144 000 bolo symbolické a vzťahovalo by sa na skupinu, ktorej počet by v skutočnosti nebol určený, sila kontrastu medzi týmito dvoma veršami by sa stratila. Z kontextu teda jasne vyplýva, že číslo 144 000 treba považovať za doslovné.

Viacerí biblickí učenci, v minulosti i v súčasnosti, dospeli k rovnakému záveru — že toto číslo je doslovné. Napríklad britský lexikograf Dr. Ethelbert W. Bullinger asi pred 100 rokmi poznamenal:........ „Je to jednoduché vyjadrenie faktu — určitý počet v protiklade k neurčitému počtu v tej istej kapitole.“ ​(The Apocalypse or „The Day of the Lord”, strana 282) A Robert L. Thomas ml., profesor, ktorý vyučuje Nový zákon na Master’s Seminary v Spojených štátoch, pred časom napísal:........ „Tvrdenie, že ide o symbolické číslo, z pohľadu exegetiky neobstojí.“ Okrem toho dodal: „Je tu [v Zjavení 7:4] uvedené konkrétne číslo v protiklade k nekonkrétnemu počtu v 7:9. Ak by sa toto číslo malo brať symbolicky, potom by sa žiadne číslo v tejto knihe nemohlo brať doslovne.“ — Revelation: An Exegetical Commentary, 1. zväzok, strana 474.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Thanatos a ohnivé jazero.

za Ut 18 september 2018 - 21:51
Tu si to prestrelil poriadne. S ezoterikou,kabalou a gréckou filozofiou na mňa nechoď!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Smrť

za Ut 18 september 2018 - 21:54
Teda, smrť bude stále,alebo ako chápeš to,že bude "vhodená do ohnivého jazera":
Tu netreba ani vedieť,či je to obrazné,alebo doslovné,.....lebo Biblia na mnohých miestach hovorí,"že smrť nebude".
A veriť,že je to doslovné a smrť a peklo budú trpieť v ohnivom jazere, je už vážna diagnóza.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Ohnivé jazero

za Ut 18 september 2018 - 21:58
A ťo je potom ohnivé jazero?
Ja viem,že to nie je peklo,....je to symbol zničenia. Teda,ten ,alebo to,čo bude vhodené do tohto jazera bude večne zničené,už to viac nebude existovať.
Ani smrť,....ani peklo/ríša smrti,.....ani falošný prorok,....ani satan a démoni!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

duše pod oltárom,....nesmrteľná duša

za Ut 18 september 2018 - 22:03
To ,že Biblie neučí o nesmrteľnosti duše je fakt a tu niet čo riešiť.
Jeden význam pre slovo-duša ,je život/život v krvi/ . A tak to,čo je pod oltárom, je úplne niečo iné,ako to vidíš ty.
Ján vie, že znakom duše čiže života je krv, a keď kňazi v starovekom židovskom stánku uctievania zabili obetné zviera, pokropili „oltár dookola“ krvou alebo ju vyliali „pri základe oltára na zápalnú obeť“. (3. Mojžišova 3:2, 8, 13; 4:7; 17:6, 11, 12) Duša zvieraťa teda úzko súvisela s obetným oltárom. No prečo v nebi vidno pod symbolickým oltárom práve duše (čiže krv) týchto Božích služobníkov? To preto, že ich smrť je považovaná za obetnú smrť.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Milénium

za Ut 18 september 2018 - 22:05
AKO SME ZRUŠILI MILÉNIUM
----------------------------------------

Oxfordský profesor dejín cirkvi Cecil Cadoux v knihe The Early Church and the World (Raná cirkev a svet) píše: ........„Chiliastické názory, hoci boli napokon zavrhnuté, boli v cirkvi značne rozšírené pomerne dlhú dobu a vyučovali ich niektorí z najuznávanejších autorov.“

The Catholic Encyclopedia uvádza: ........„Biskup Papias Hierapolský, učeník sv. Jána, vystúpil ako zástanca milenarizmu. Tvrdil, že prijal svoju náuku od súčasníkov apoštolov, a Ireneus hovorí, že iní ‚presbyteri‘, ktorí videli a počuli učeníka Jána, sa od neho naučili viere v milenarizmus ako súčasť Pánovej vierouky. Podľa Eusebia........ Papias vo svojej knihe vyhlasoval, že po vzkriesení mŕtvych bude nasledovať tisícročie viditeľného Kristovho slávneho pozemského kráľovstva.“

Ako došlo k tomu, že tieto „chiliastické názory“ boli „napokon zavrhnuté“, keď je nevyvrátiteľným historickým faktom, že mnohí, ak nie väčšina raných kresťanov, mali nádej v Kristovo tisícročné panovanie nad rajskou zemou?
Ako uviedol učenec Robert Mounce, určitá oprávnená kritika vznikla preto, že...... „mnohí chiliasti, žiaľ, popustili uzdu fantázii a interpretovali tisícročné obdobie všetkými druhmi extrémne materialistických a zmyselných“ predstáv. Ale tieto extrémne názory bolo možné napraviť bez zavrhnutia pravej nádeje na Milénium.

Dictionnaire de Théologie Catholique (Slovník katolíckej teológie) hovorí o rímskom cirkevníkovi Caiovi (koniec druhého a začiatok tretieho storočia), ktorý........ „aby potlačil milénizmus, jednoznačne poprel autentickosť Apokalypsy [Zjavenia] a Evanjelia sv. Jána“. Tento slovník ďalej uvádza, že Dionýzius, alexandrijský biskup z tretieho storočia, napísal rozpravu proti milénizmu, v ktorej na to,....... „aby zabránil ľuďom, ktorí lipli na tomto presvedčení, zakladať svoju vieru na Apokalypse svätého Jána, neváhal poprieť jej autentickosť“. Tento prudký odpor voči nádeji na požehnania Milénia na zemi poukazuje na zhubný vplyv, ktorý pôsobil medzi teológmi tej doby.


Profesor Norman Cohn v knihe The Pursuit of the Millennium (Honba za Miléniom) píše:....... „Tretie storočie zažilo prvý pokus o zdiskreditovanie milenarizmu, keď Origenes, pravdepodobne najvplyvnejší zo všetkých teológov starovekej cirkvi, začal prezentovať Kráľovstvo ako udalosť, ktorá nenastane v priestore a čase, ale iba v dušiach veriacich.“ Tým, že sa Origenes viac spoliehal na grécku filozofiu ako na Bibliu, oslabil nádhernú nádej na pozemské požehnania pod mesiášskym Kráľovstvom na nepochopiteľnú ..... „udalosť... v dušiach veriacich“. Katolícky spisovateľ Léon Gry napísal: ..........„Prevládajúci vplyv gréckej filozofie... postupne viedol k zániku chiliastických ideí.“

„Cirkev stratila svoje posolstvo nádeje“

Augustín bol nepochybne cirkevným otcom, ktorý najviac prispel k zlúčeniu gréckej filozofie s tým, čo v jeho dobe malo už len zdanie kresťanstva. Spočiatku horlivý zástanca milenarizmu nakoniec zavrhol akúkoľvek ideu budúceho Kristovho tisícročného panovania nad zemou. Prekrútil 20. kapitolu Zjavenia na alegóriu.

The Catholic Encyclopedia uvádza: ........ „Augustín nakoniec zastával názor, že nebude žiadne milénium... Hovorí, že prvé vzkriesenie, o ktorom píše táto kapitola, sa vzťahuje na duchovné znovuzrodenie pri krste; a tisícročný sabat po šesťtisícročnej histórii je plnosť večného života.“ The New Encyclop?dia Britannica uvádza:...... „Augustínov alegorický milénizmus sa stal oficiálnou náukou cirkvi... Protestantskí reformátori luteránskej, kalvínskej a anglikánskej tradície... sa zostali pevne držať Augustínových názorov.“ Tak boli členovia cirkví kresťanstva pripravení o nádej na Milénium.

Navyše podľa švajčiarskeho teológa Frédérica de Rougemonta....... „tým, že [Augustín] zavrhol svoju počiatočnú vieru v tisícročné panstvo, spôsobil cirkvi nevypočítateľnú škodu. Nesmiernou autoritou svojho mena schválil omyl, ktorý pripravil [cirkev] o jej pozemský ideál.“ Nemecký teológ Adolf Harnack potvrdil, že zavrhnutie viery v Milénium pripravilo prostý ľud o...... „náboženstvo, ktorému rozumeli“, a „staré náboženstvo a staré nádeje“ nahradilo „náboženstvom, ktorému nemohli rozumieť“. Dnešné prázdne kostoly v mnohých krajinách sú výstižným dôkazom toho, že ľudia potrebujú vieru a nádej, ktoré môžu pochopiť.

Biblický učenec George Beasley-Murray v knihe Highlights of the Book of Revelation (Vrcholné myšlienky z knihy Zjavenie) napísal:........„Prevažne pre nesmierny vplyv Augustína na jednej strane a prijatie milenarizmu sektami na druhej strane ho katolíci a protestanti jednotne odmietajú. Na otázku, akú náhradnú nádej majú pre človeka v tomto svete, ich oficiálna odpoveď znie: Vôbec žiadnu. Svet bude pri advente Krista zničený, aby uvoľnil miesto večným nebesiam a peklu, v ktorých bude história zabudnutá... Cirkev stratila svoje posolstvo nádeje.“

A tak dnes sa len obhajuje nerozumne teo-filozofická náuka,ktorá nemá nič spoločné s kresťanstvom, a je v rozpore s biblickým učením!
Nuž čo,....účel svätí prostriedky. Boh nám pomáhaj!

avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

druhá smrť

za Ut 18 september 2018 - 22:12
Tá bude mať moc aj nad Božími ctiteľmi,ktorí žili pred Kristom a i nad všetkými tými,čo budú žiť v pozemskom raji,počas milénia.
Izaiáš 65:20 uvádza......: „Už tam nebude dojčaťa starého len niekoľko dní ani starca, ktorý nenaplní svoje dni; veď niekto, hoci storočný, zomrie iba ako chlapec a na hriešnika, hoci storočného, bude zvolávané zlo.“

Keď sa to prvý raz splnilo na Izaiášovom ľude, znamenalo to, že deti v krajine boli v bezpečí. Neprichádzali žiadni nepriatelia, tak ako kedysi prišli Babylončania, aby odniesli dojčatá alebo pozabíjali mužov v najlepších rokoch. (2. Paralipomenon 36:17, 20)
V prichádzajúcom novom svete,teda v raji- budú ľudia v bezpečí a budú sa môcť tešiť zo života. Ak sa niekto ale rozhodne vzbúriť proti Bohu, nebude mu dovolené ďalej žiť. Boh ho odstráni. Čo ak spurný hriešnik bude mať už sto rokov? Zomrie „iba ako chlapec“ v porovnaní s tým, že sa mohol tešiť z nekonečného života. — 1. Timotejovi 1:19, 20; 2. Timotejovi 2:16–19.
Rozumieš.....tu druhá smrť bude mať moc až do konca milénia,do záverečnej skúšky!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

predkresťanskí ctiteľia

za Ut 18 september 2018 - 22:24
V 11. kapitole Hebrejom sa Pavol zmieňuje o dlhom rade Božích služobníkov z predkresťanskej doby, ktorí prejavovali silnú vieru v Jehovu Boha. Aj oni mali vieru vo vzkriesenie. V 35. verši tejto kapitoly hovorí Pavol o prípadoch zázračného vzkriesenia, ktoré sa stali počas dejín Izraela. Hovorí tu:...... „Ženy dostali vzkriesením svojich mŕtvych; ale iní boli mučení, lebo neprijali vyslobodenie nejakým výkupným, aby dosiahli lepšie vzkriesenie.“ Títo verní svedkovia starej doby sa mohli tešiť na vzkriesenie, ktoré je lepšie ako to, na ktorom mali podiel napríklad Eliáš a Elizeus. (1. Kráľov 17:17–22; 2. Kráľov 4:32–37; 13:20, 21) Mali nádej na vzkriesenie do sveta, kde Boží služobníci už nebudú mučení za svoju vieru, do sveta, kde ženám už nebudú zomierať ich milovaní. Áno, tešili sa na to, že vstanú z mŕtvych do toho istého sveta, v ktorý dúfame aj my. (Izaiáš 65:17–25) Jehova im o tomto novom svete nezjavil toľko ako nám. Vedeli však, že taký svet príde, a chceli v ňom žiť.

Pavol vysvetlil, že predkladaním požadovaných obetí sa Izraeliti nestali dokonalými, bezhriešnymi ľuďmi. Napísal: ...... „Týmito obeťami sa hriechy každoročne pripomínajú. Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ ​
No tieto obete mali napriek tomu veľký význam. Pripomínali Izraelitom, že sú hriešni a že na získanie úplného odpustenia svojich hriechov potrebujú niečo viac. Ale ak krv, ktorá predstavovala život zvierat, nemohla úplne prikryť ľudské hriechy, mohla ich prikryť vôbec nejaká krv?
Pavol sa preto opýtal:...... „Prečo potom Zákon?“ A aká bola odpoveď?....... „Bol pripojený, aby zjavil priestupky, kým by neprišlo semeno, ..."
Pavol tiež napísal: „Zákon [je] tieňom budúcich dobrých vecí, ale nie skutočnou podstatou vecí.“ — Hebrejom 10:1.
Aj preto všetci do Jána Krstiteľa,čo neboli pokrstený duchom svätým,alebo neuverili v Krista/dnešný -veľký zástup/,.....musia v miléniu uveriť v Ježiša Krista. To je jediná cesta k záchrane. Krv zvierat nemá tú moc
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Božie kráľovstvo

za Ut 18 september 2018 - 22:33
Ono už prišlo v roku 1914. Biblia hovorí,že ono sa to nebude dať spozorovať očami,ale podla znamení.
Hádaj,prečo Biblia hovorí všeobecne o ľudoch že nespozorujú príchod Božieho kráľovstva,....že si "nevšimnú" túto dôležitú udalosť spojenú s neviditeľným príchodom Krista?
Ak by trinitári mali pravdu, tak by všetky cirkvi na to upozorňovali a vedelo by sa o tom. Ale kto dnes,ako to bolo aj v 1 storočí venuje pozornosť nejakéj "sekte"? /v minulosti-Nazaretská sekta/----dnes JS!
Veľmi málo ľudí,....a preto to bude pre väčšinu veľké prekvapenie,...ako zlodej v noci.
Po JS už nikto nebude kázať dobré posolstvo,....a to sa už káže vyše sto rokov. Armagedon je záležitosťou blízkych dní!
Ver,či never! Paralela je tu navlas podobná s 1 storočím!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

časy pohanov

za Ut 18 september 2018 - 22:40
Tie práve skončili v danom roku 1914,keď bolo nastolené kráľovstvo Krista. Vtedy Kristus začal "podmaňovať uprostred svojich nepriateľov". To ti čo hovorí?
Uvedom si tiež, že Jeruzalem/Sion/ dnes znázorňuje Boží ľud ,teda JS!
A on má dnes takú ochranu,že nik nezmarí to,čo dnes JS a ich vodca Kristus robia!
Samozrejme,stane sa tak,.....lebo to bude začiatok armagedonu,keď budú chcieť Boží odporcovia zničiť Boží ľud,....vtedy zasiahne Kristus s anjelmi a bude poprask.
Potom si môžte obhajovať trojicu ako chcete, a klopať na zatvorené dvere,.....nech Boha ešte viac rozzúrite?!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

zem nezhorí,bude naveky!

za Ut 18 september 2018 - 22:53
Už som to vysvetlil,že nemáš pravdu. Tam u Petra priam kričí tá obrazná reč. Dokladoval som to spústou obrazných textov o ohni. Ty určite aj veríš,že Ježiš v 1 storočí chodil s plameňometom,lebo on povedal v "priamej reči"...." „Prišiel som, aby som zapálil oheň na zemi.“ ​(Lukáš 12:49)

To naozaj veríš,že Ježiš zapaľoval doslovne ten oheň? To naozaj nevidíš tú obraznú reč? A takých textov je spústu. Je zrejme,že ty vôbec nepoznáš biblický kontext a biblickú reč.
KRISTUS s PLAMEŇOMETOM,.......paráda,....to je vysvetlenie. lol!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Oheň v Sodome

za Ut 18 september 2018 - 22:58
Teda, mám veriť,že tento oheň ,ktorý zničil Sodomu a Gomoru stále ešte horí? To hovorí biblický text symbolicky.
To,že Sosoma zhorela nikto nepochybuje,....ale daný ,oheň tam už dnes nehorí. Opäť,tu je slovo "oheň" použité,ako symbol večného zničenia.
Tak moja dogma ,hovoríš? A povedz,kde presne to tam v Izraeli horí? Pôjdem sa tam pozrieť?
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Kristová prítomnosť

za Ut 18 september 2018 - 23:06
Keď Ježiš opisoval znamenie svojej prítomnosti, neurobil to preto, aby poukázal na niečo, čo ľudia budú môcť vidieť, ale preto, aby im pomohol rozpoznať niečo, čo sa malo udiať v nebi. Preto povedal:....... „Božie kráľovstvo neprichádza tak, aby sa dalo spozorovať.“ ​(Lukáš 17:20) Ako teda malo byť ľuďom na zemi zjavné, že sa už začala Kristova prítomnosť?
Nuž,.....podľa istých znamení!
Ježiš povedal, že jeho prítomnosť v postavení nebeského Kráľa sa bude vyznačovať tým, že na zemi budú vojny, hlad, zemetrasenia, morové nákazy , nezákonnosť a podobne. (Matúš 24:7–12; Lukáš 21:10, 11)
Takýchto viditeľných dôkazov Satanovho zúrivého hnevu a Kristovej prítomnosti je v našich dňoch naozaj mnoho. Zvlášť od roku 1914,/zlom od 1 svetovej vojny/ ktorý historici považujú za "až príliš viditeľný zlom v dejinách",...... sa tieto dôkazy objavujú v nebývalej miere a v celosvetovom rozsahu. Spolu s celosvetovým kázaním Jehovových svedkov.
Hra na slepú babu sa nevypláca,......
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za St 19 september 2018 - 15:43
Shagara napísal:To by bolo veľké umenie ,zamknúť duchovného tvora do doslovných reťazí!

To nie sú reťaze z pozemskej hmoty. ...Čo myslíš, z akej hmoty je napríklad Boží trón, z pozemského dreva? -Alebo tie nebeské drahokamy sú ako tu na zemi z baryónovej hmoty?


Shagara napísal:Alebo potom sú aj duchovné reťaze? Tak či tak,....ja používam zdravý úsudok,....a ty môžeš veriť hocičomu,aj tomu,že démoni budú "škrípať zubami", ktoré oni nemajú!

Veľmi rád by som sa dozvedel, čo si ty predstavuješ pod pojmom "duchovné". To je len nejaké fluidom, alebo predstava? Sú nebeské príbytky či Boží trón zložené len z nejakého fluida?


Shagara napísal:Lenže JS už hlásajú toto posolstvo vyše sto rokov a sme tesne v závere.

Veď je napísané, že aj mnoho bludárov vyšlo do sveta.


Shagara napísal:Iní posolstvo o kráľovstve nehlása po celom svete. Už aj to je dôkaz, že ak hovorí trinitár o "pravde", tak to je ,akoby nemí spieval árie.

Veď bolo prorokované, že budú bludári po celom svete ktorí budú hlásať tak, "ako čo by už bol nastal deň Kristov" (2Tes 2,1). Na Svedkov Jehovových to presne pasuje.


Shagara napísal:Myslím ,že nevieš! Aj "stromy,rastlinstvo,tráva" v Zjavení 8 kapitole niečo predobrazuje.

Iba v tvojich snoch.


Shagara napísal:Sotva bude Boh opisovať ako sa páli tráva,rastlinstvo?!

Podobne, ako opisoval zničenie sveta potopou, či Izraelskej zeme babylónčanmi. Všetko sa naplnilo tak, ako to opisoval prorokom. Tak sa naplní i toto.


Shagara napísal:Aj výraz-"palina" jasne naznačuje falošné učenie, a daná hviezda ,ktorá padla z neba ,tiež nie je doslovná hviezda.

Niekomu inému to zas môže predobrazovať ružového lietajúceho slona ktorý vyletel z cirkusu aby sa vrátil späť do džungle.
....Pojmom hviezda sa v staroveku označoval akýkoľvek bodový objekt svietiaci na oblohe (vrátane planét a meteorov). Palina bude objekt, ktorý padne na zem, vďaka ktorému zhorkne tretina vôd v riekach. Nič viac, nič menej. Všetko ostatné sú tvoje výmysly.Shagara napísal:Zisti si,koho,čo hviezdy symbolizujú v Zjavení, v Biblii a prídeš na to.

Prečo mám prichádzať na to, čo už dávno viem?  Primárne sa výraz hviezda používa na označenie každého bodového svietiaceho objektu, vrátane planét (napr. Venuše) a meteorov. Pokiaľ takýto objekt niečo symbolizuje, je v texte na to vždy upozornené alebo to vyplýva priamo z kontextu (napríklad 7 hviezd v Kristovej pravici alebo Kristus sám seba nazval hviezdou). Nepotrebujeme žiadnych Svedkov Jehovových, aby nám to "vysvetlili" a vnášali tak do textov svoje dogmy, bludy a predstavy).


Shagara napísal:Ale chápem,.....vidieť seba a svoje náboženstvo v tejto kapitole /8-Zjavenie/ ako Bohom neschválené,....tak to musí bolieť.

Keby som mal potrebu vnášať svoje predstavy do textov, nemal by som problém tam vidieť teba a tvoje náboženstvo. Nie som však bludár ako vy, tak to nerobím.


Shagara napísal:Krtistus už prišiel a teraz "zhromažďuje uprostred svojich nepriateľov". Jeho viditeľný prejav bude len ten, "keď rozbije hlavy zlých"!

To je mimo akýkoľvek text či kontext biblie. Na druhej strane sa však plní na vás proroctvo, že v posledných časoch vyjde do celého sveta mnoho bludárov, ktorí budú hlásať, že Kristus už prišiel. Takže to, že také skupiny ako Svedkovia Jehovovi či Mormoni budú v posledných časoch existovať, sa dalo očakávať. (Inak by biblia nebola pravdivá.)


Shagara napísal:Písmo hovorí:...."A svet ma už viac neuvidí"! Uvidia ho iba tí,čo budú s ním vládnuť:

To hovoril Kristus učeníkom pred svojou popravou. ....A aj toto si prekrútil. V skutočnosti je tam napísané: "Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete". To sa naplnilo po Kristovom vzkriesení, keď ho videli už len tí, čo ho nasledovali:
Toho Boh vzkriesil tretieho dňa a dal mu, aby sa zjavil, nie všetkému ľudu, ale svedkom, vopred vyvoleným od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho vstaní z mŕtvych. (Sk.10,40-41)Shagara napísal:Vyplýva to z daného protikladu k "malému stádu". Tam je počet daný,/predurčený/ a veľký zástup nie je spočitateľný.

Nevyplýva to zo žiadneho protikladu. Jednoducho nikde v biblii nie je tých 144000 židov označených "malým stádom". To ste si len vymyslel kvôli dogme. Nič viac.


Shagara napísal:Všimni si však kontrast medzi veršami 4 a 9 v 7. kapitole Zjavenia. Ján hovorí, že v prvej skupine — v skupine „tých, ktorí boli zapečatení“ — je presne určený počet osôb. No v druhej skupine — vo „veľkom zástupe“ — nie je počet ľudí určený.

To, že Ján videl v nebi veľký zástup, je len pokračovanie scény videnia, v ktorom sa odvíjali postupne za sebou rôzne deje. Jednoducho Ján videl najskôr štyroch anjelov pripravených škodiť Zemi. Najskôr však bola zapečatená skupina 144000 židov, aby im nebolo uškodené. Na Zemi! (v.3). Potom sa dej videnia preniesol do neba (v.9), kde Ján videl veľký zástup zachránených z veľkého súženia. To žiadno nestavia skupinu 144000 židov do role "malého stáda" a už vôbec nie do výrazu, ktorým Kristus označil svojich učeníkov (vtedy žijúcich učeníkov) v Lk 12,32. To sú len čisté výmysly, naviac poriadne pritiahnuté za vlasy.


Shagara napísal:Preto je logické dospieť k záveru, že číslo 144 000 je doslovné. Ak by číslo 144 000 bolo symbolické a vzťahovalo by sa na skupinu, ktorej počet by v skutočnosti nebol určený, sila kontrastu medzi týmito dvoma veršami by sa stratila. Z kontextu teda jasne vyplýva, že číslo 144 000 treba považovať za doslovné.

Určenosť počtu nič nedokazuje ani nič nevyvracia. Niekto iný by zas mohol vyargumentovať, že určitým počtom sa len chcelo povedať, že ich bolo málo. (A ničím mu tento výmysel nevyvrátiš.) ....Nikto tu netvrdí, že počet144000 je symbolický. To len vy hľadáte za všetkým symboly - a často pod tou zámienkou obrazu prehlasujete obsah niektorých biblických textov za lživý. Netreba hľadať ďalší výmysel, ktorým by si obhájil platnosť počtu 144000. Vymyslieť sa dá čokoľvek. Napríklad Satan neexistuje a v biblii vystupuje len ako perzonifikácia ľudského zla a hriechu. Atď, atď... (Fantázii sa medze nekladú a vy jej máte nadelenej až dosť....)


Shagara napísal:Okrem toho dodal: „Je tu [v Zjavení 7] uvedené konkrétne číslo v protiklade k nekonkrétnemu počtu v 7:9. Ak by sa toto číslo malo brať symbolicky, potom by sa žiadne číslo v tejto knihe nemohlo brať doslovne.“ — Revelation: An Exegetical Commentary, 1. zväzok, strana 474.

V knihe zjavenia je ďaleko viac konkrétnych údajov, ktoré považujete za symboly. To, že ste si vybrali 144000 ako doslovné, je čisto len vaše rozhodnutie. A nemá to nič spoločné ani s bibliou, ani s logikou ani skutočnosťou.


Shagara napísal:Tu si to prestrelil poriadne. S ezoterikou,kabalou a gréckou filozofiou na mňa nechoď!

Existencia démonických bytostí nemá nič spoločné s ezoterikou, kabalou ani gréckou filozofiou. Daj si doporiadku pojmy, lebo v nich máš guláš.


Shagara napísal:Teda, smrť bude stále,alebo ako chápeš to,že bude "vhodená do ohnivého jazera":

Démon Thánatos, vládca smrti, sa bude mučiť spolu s ostatnými v jazere ohňa a síry na veky vekov. Veď je to tam napísané. Stačí, keď sa naučíš po grécky a budeš čítať NZ v pôvodnom jazyku.


Shagara napísal:Tu netreba ani vedieť,či je to obrazné,alebo doslovné,.....lebo Biblia na mnohých miestach hovorí,"že smrť nebude".

Všetko je doslovné, pokiaľ v texte nie je oznámené, že je to obraz, alebo to nevyplýva primo z kontextu. Nikto nepotrebuje vás, aby rozhodoval o tom, čo je obrazné a čo doslovné. Vieme to z biblie.
....O smrti sa v biblii píše v dvoh rovinách:
1. Ako o deji a udalosti v živote človeka,
2. Ako o osobe (1Kor 15,26.54.55; Zjv 20,14)
....mená démonov priamo korešpondujú s ich činnosťou, ktorú robia. Napríklad démon hluchoty a nemoty má meno "hluchota a nemota". Preto keď ježiš takého démona vyháňal oslovil ho "Duchu, nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho" (Mar 9,25)
....Čiže áno, smrť ako udalosť v živote človeka už nebude. Avšak démon "smrť" sa bude mučiť v ohnivom jazere.Shagara napísal:A veriť,že je to doslovné a smrť a peklo budú trpieť v ohnivom jazere, je už vážna diagnóza.

Ďaleko vážnejšia diagnóza je chorobná domýšľavosť. Ňou trpia SJ a infikujete ňou aj ďalších, keď robíte svoj obvyklá nábor do sekty. Démoni "Smrť" a "peklo" sa budú mučiť v ohnivom jazere.


Shagara napísal:A ťo je potom ohnivé jazero?
Ja viem,že to nie je peklo,....je to symbol zničenia. Teda,ten ,alebo to,čo bude vhodené do tohto jazera bude večne zničené,už to viac nebude existovať.
Ani smrť,....ani peklo/ríša smrti,.....ani falošný prorok,....ani satan a démoni!

Tebe sa o tých symboloch musí aj snívať. Ich všade vidíš, to je už vážna diagnóza. Možno je celá biblia symbol. ....Ok, teraz späť k realite: Ohnivé jazero je popisované ako konkrétne miesto, kde horí oheň na veky. V 1 Kor 15,26 sa píše: "Ako posledný nepriateľ bude katargeitai smrť.".
katargeitai = vyřadit, učinit neúčinným, zničit; zrušit; zbavit moci, zahubit; odložit; (zbytečně) zabírat, vysávat (půdu), být odstraněn / zrušen; zaniknout, ztratit moc, přestat; přerušit spojení, nemít nic společného.

....Ako teda môžeme vidieť, smrť nebude zničená v zmysle ukočenia existencie, ale katargeitai, čiže sa stane neúčinnou. Bude zbavená moci. ....V ohnivom jazere sa budú démoni smrť, peklo, falošný prorok, Satan mučiť na veky vekov. (Zjv 20:10)Shagara napísal:To ,že Biblie neučí o nesmrteľnosti duše je fakt a tu niet čo riešiť.

Biblia nič neučí o smrteľnosti duše. Neriešiš to preto, lebo ťa biblia nezaujíma. Iba tvoje dogmy, ktoré do nej napasuvávaš.


Shagara napísal:Jeden význam pre slovo-duša ,je život/život v krvi/ . A tak to,čo je pod oltárom, je úplne niečo iné,ako to vidíš ty.

Je to presne to, čo vidím napísané v texte. Nič viac nič menej. Akurát to protirečí tvojim dogmáma a domýšľavosti, ale to neriešim.


Shagara napísal:Ján vie, že znakom duše čiže života je krv, a keď kňazi v starovekom židovskom stánku uctievania zabili obetné zviera, pokropili „oltár dookola“ krvou alebo ju vyliali „pri základe oltára na zápalnú obeť“. (3. Mojžišova 3:2, 8, 13; 4:7; 17:6, 11, 12) Duša zvieraťa teda úzko súvisela s obetným oltárom. No prečo v nebi vidno pod symbolickým oltárom práve duše (čiže krv) týchto Božích služobníkov? To preto, že ich smrť je považovaná za obetnú smrť.

Miešaš piate cez deviate a vymýšĺaš to čo v texte nie je. Slovo použité v Zjv 6,9 je "psyché = duše; život; mysl, nitro; živočich, (živá) bytost; osoba". Slovo má teda viac významov a okrem pre život (ktorý je v krvi) sa používa aj pre vedomú myseľ človeka. To, že boli videní pod oltárom súvisí zrejme s tým, že Boh berie smrť mučeníkov ako obeť. Avšak Ján tam videl konkrétne osoby, ktoré rozprávali Bohu konkrétne slová: "Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?" .... a Boh im na to odpovedal "aby odpočívali ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití ako aj oni". Boh nebude odpovedať symbolu alebo rozprávať sa so symbolmi. Ani v texte nie je vôbec čiarka o tom, že je to len symbol. Tu opäť zapracovala len vaša dogma. Preto z toho robíš symbol krvi o čom v texte nie je slovko a nič to nenaznačuje. Ukáž mi z biblie, kde sa niekto rozprával s krvou.


Shagara napísal:AKO SME ZRUŠILI MILÉNIUM
Oxfordský profesor dejín

The Catholic Encyclopedia a ďalšie citáty ktoré uvádzaš ma vôbez nezaujímajú. Preto sa k tomu nevyjadrujem. Dávaj sem len bibliu- a pokiaľ možno, očistenú od tých vašich symbolov. Zameraj sa na jej text a nie na vaše dogmy a prerábky textov.


Shagara napísal:druhá smrť Tá bude mať moc aj nad Božími ctiteľmi,ktorí žili pred Kristom a i nad všetkými tými,čo budú žiť v pozemskom raji,počas milénia.
Izaiáš 65:20 uvádza......: „Už tam nebude dojčaťa starého len niekoľko dní ani starca, ktorý nenaplní svoje dni; veď niekto, hoci storočný, zomrie iba ako chlapec a na hriešnika, hoci storočného, bude zvolávané zlo.“

Nezmysel. Izaiáš popisuje pomery na Zemi počas 1000 ročného kráľovstva.


Shagara napísal:Keď sa to prvý raz splnilo na Izaiášovom ľude, znamenalo to, že deti v krajine boli v bezpečí. Neprichádzali žiadni nepriatelia, tak ako kedysi prišli Babylončania, aby odniesli dojčatá alebo pozabíjali mužov v najlepších rokoch. (2. Paralipomenon 36:17, 20)
V prichádzajúcom novom svete,teda v raji- budú ľudia v bezpečí a budú sa môcť tešiť zo života. Ak sa niekto ale rozhodne vzbúriť proti Bohu, nebude mu dovolené ďalej žiť. Boh ho odstráni. Čo ak spurný hriešnik bude mať už sto rokov? Zomrie „iba ako chlapec“ v porovnaní s tým, že sa mohol tešiť z nekonečného života. — 1. Timotejovi 1:19, 20; 2. Timotejovi 2:16–19.

To čo Izaiáš popisuje je normálny život na Zemi, akurát okolnosti na nej sú zmenené. Popisuje bežný život. ...Zo Zjavenia Jána vieme, v čom budú tie okolnosti iné: Satan bude zviazaný na 1000 rokov a na zemi bude preto mier. Už tu nebude mať zlo svoju podporu. (...napr.: "hriešnikovi, keby mu bolo i sto rokov, bude sa zlorečiť"). Potom bude Satan na malú chvíľu prepustený a opäť zvedie národy proti Bohu a Izraelu. (Zjv 20,7-10) Boh ich zničí i túto Zem a bude súdiť tých, ktorí zažili druhé vzkriesenie (v.11-15). Nič netreba viac vymýšľať. Všetko je v biblii jasne popísané.


Shagara napísal:Rozumieš.....tu druhá smrť bude mať moc až do konca milénia,do záverečnej skúšky!

Druhá smrť bude až potom, keď Boh zničí túto zem a stvorí novú. Tí, čo budú na nej budú žiť večne v Novom Jeruzaleme, ktorý je popísaný v Zjv. 21,10-22,5


Shagara napísal:Pavol vysvetlil, že predkladaním požadovaných obetí sa Izraeliti nestali dokonalými, bezhriešnymi ľuďmi. Napísal: ...... „Týmito obeťami sa hriechy každoročne pripomínajú. Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ ​
No tieto obete mali napriek tomu veľký význam. Pripomínali Izraelitom, že sú hriešni a že na získanie úplného odpustenia svojich hriechov potrebujú niečo viac. Ale ak krv, ktorá predstavovala život zvierat, nemohla úplne prikryť ľudské hriechy, mohla ich prikryť vôbec nejaká krv?
Pavol sa preto opýtal:...... „Prečo potom Zákon?“ A aká bola odpoveď?....... „Bol pripojený, aby zjavil priestupky, kým by neprišlo semeno, ..."
Pavol tiež napísal: „Zákon [je] tieňom budúcich dobrých vecí, ale nie skutočnou podstatou vecí.“ — Hebrejom 10:1.
Aj preto všetci do Jána Krstiteľa,čo neboli pokrstený duchom svätým,alebo neuverili v Krista/dnešný -veľký zástup/,.....musia v miléniu uveriť v Ježiša Krista. To je jediná cesta k záchrane. Krv zvierat nemá tú moc​

O pár veršov ďalej však píše, že ich očistila krv Kristova. V Starom Zákone mali totiž nádej na zasľúbenie o príchode mesiáša, ktorý ich vykúpi. Tí čo tomu verili verili vlastne v Krista a jeho obeť. Keď potom prišla plnosť času a Kristus zomrel za hriechy celého sveta, jeho krv očistila aj tých, ktorí žili v SZ verili a vo viere Boha poslúchali. (Rim 2,12-13; Hebr 10,14.17; Hebr 9,28)


Shagara napísal:Božie kráľovstvo
Ono už prišlo v roku 1914. Biblia hovorí,že ono sa to nebude dať spozorovať očami,ale podla znamení.

To písal o kráľovstve Božom medzi nami veriacimi. O jeho prítomnosti. Keď ale písal o svojom druhom príchode a vzkriesení zmŕtvych, hovoril, že to uvidia všetci. A je aj popísané, čo konkrétne uvidia. Čiže ten váš rok 1914 je rýdzi výmysel. (Veď ako inak....)


Shagara napísal:Hádaj,prečo Biblia hovorí všeobecne o ľudoch že nespozorujú príchod Božieho kráľovstva,....že si "nevšimnú" túto dôležitú udalosť spojenú s neviditeľným príchodom Krista?

O ľuďoch sa len píše, že nebudú vedieť, kedy to príde. Ale keď to príde, uvidí to každý. (Ty prekrútiš snáď všetko.)


Shagara napísal:Ak by trinitári mali pravdu, tak by všetky cirkvi na to upozorňovali a vedelo by sa o tom.

To je nezmysel. V každom čase boli na svete bludári a málo ľudí nasledovalo Krista. Čiže učenia cirkví (ľudí) nie sú merítko pravdy. Smerodajná je biblia.


Shagara napísal:Ale kto dnes,ako to bolo aj v 1 storočí venuje pozornosť nejakéj "sekte"? /v minulosti-Nazaretská sekta/----dnes JS!

Vôbec neplatí, že keď niekoho nazývajú sektou automaticky má pravdu pred Bohom. Aj gnostici boli v prvých storočiach nazývaní sektoru a boli mimo. To isté čo vy si myslia aj Mormoni alebo Moonisti. To sú také argumenty za 5 drobných. Boha zaujíma, čo ste spravili s jeho Slovom a nie to, koľko vás je. Na vás sa plní proroctvo, že do sveta prídu bludári, ktorý budú učiť, že Kristov deň už nastal. (To, koho vy označujete za bludárov je pritom úplne irelevantné.)


Shagara napísal:Veľmi málo ľudí,....a preto to bude pre väčšinu veľké prekvapenie,...ako zlodej v noci.

Aj vy budete jedni z tých, ktorí budú veľmi prekvapení až ten deň nastane. Pretože ste boli oklamaní, že už prišiel.


Shagara napísal:Po JS už nikto nebude kázať dobré posolstvo,....a to sa už káže vyše sto rokov. Armagedon je záležitosťou blízkych dní!
Ver,či never! Paralela je tu navlas podobná s 1 storočím!

Keď Kristus príde už pochopiteľne nebudete môcť ďalej zavádzať ľudú svojim prekrucovaním Kristových slov, lebo každému bude zrejmé, že sa práve naplnili.


Shagara napísal:časy pohanov
Tie práve skončili v danom roku 1914,keď bolo nastolené kráľovstvo Krista. Vtedy Kristus začal "podmaňovať uprostred svojich nepriateľov". To ti čo hovorí?

Že práve si napísal svoj obvyklý dogmatický výmysel. Časy pohanov trvajú, dokedy budú Jeruzalem šlapať pohania. A to sa ešte deje, čiže neskončili. (Luk 21,24)


Shagara napísal:Uvedom si tiež, že Jeruzalem/Sion/ dnes znázorňuje Boží ľud ,teda JS!

Ježiš jednoznačne píše o meste Jeruzalem, v ktorom práve bol, keď to hovoril (Luk 21,5-24)


Shagara napísal:A on má dnes takú ochranu,že nik nezmarí to,čo dnes JS a ich vodca Kristus robia!

To čo robíte vy, Kristus nerobí. Prerábky Božieho slova na obrazy ako sa práve hodí + valenie svojich dogiem do biblie, ktoré nemajú v písmach žiadnu oporu. Ak máte nejakú ochranu tak je rovnaká, akú majú aj Mormoni, Krišnaiti alebo katolíci. Z rovnakého zdroja. Pretože dokedy nepríde Kristus je dovolené diablovi uvádzať do sveta mocné pôsobenie bludu. (1Tes 2,11)


Shagara napísal:Samozrejme,stane sa tak,.....lebo to bude začiatok armagedonu,keď budú chcieť Boží odporcovia zničiť Boží ľud,....vtedy zasiahne Kristus s anjelmi a bude poprask.

Text hovorí jasne, že budú chcieť zaútočiť na Jeruzalém, nie na nejaké obrazy. (Ale zo už tu cirkev Kristova nebude. Vy samozrejme ešte áno.) No a Boh sa s tými národmi vysporiada.


Shagara napísal:Potom si môžte obhajovať trojicu ako chcete, a klopať na zatvorené dvere,.....nech Boha ešte viac rozzúrite?!

Také niečo sa odohrá len v tvojich predstavách. Musíš najprv pochopiť, že Boh sa neriadi podľa dogiem SJ, ale podľa svojho Slova. A tam je napísané jasnekto bude s kým a proti komu bojovať. ...čo sa týka trojice, tak každému kto čítal aspoň raz bibliu mu je jasné, že Kristus je jedno s Otcom doslovne. Napr.:
Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe?
Kristus je Boh ktorý sedí s Otcom na jednom tróne, uctievajú ho anjeli v nebi i všetky bytosti. Uctievajú Otca i Baránka. (Zjv 22:3; 22,1; 7,17; 7,10; 5,13; Hebr 1,6; 1,8 )Shagara napísal:Už som to vysvetlil,že nemáš pravdu. Tam u Petra priam kričí tá obrazná reč. Dokladoval som to spústou obrazných textov o ohni. Ty určite aj veríš,že Ježiš v 1 storočí chodil s plameňometom,lebo on povedal v "priamej reči"...." „Prišiel som, aby som zapálil oheň na zemi.“ ​(Lukáš 12:49)


Nič si nevysvetlil, len si písal o svojej dogme.Môžeš kričať koľko chceš, obraznú reč z Petrovho popisu neprerobíš. Je to jednoznačne popis. Každý, kto nie je zaťažený vašim dogmatizmom to v texte nad všetku pochybnosť vidí.
....Texty ktoré si dokladal s Petrom po prvé vôbec nesúvisia. Po druhé na mnohých miestach bol v nich popis skutočného ohňa ktorý nastal pri Božích súdoch (Babylónsky kráľ na mnohé mestá vypálil ohňom) a po tretie, tam kde bola reč o ohni ako o obraze, to bolo v texte jasne napísané, alebo to bolo vidno z kontextu. Čiže nie je treba teba, aby si to oznamoval. U Petra však nič také nenachádzame. Nachádzame tam len opis toho, čo sa bude diať. Peter oheň k ničomu neprirovnával. Písal teda skutočne o ohni.
Shagara napísal:To naozaj veríš,že Ježiš zapaľoval doslovne ten oheň? To naozaj nevidíš tú obraznú reč? A takých textov je spústu. Je zrejme,že ty vôbec nepoznáš biblický kontext a biblickú reč.


Veď už som ti to vysvetľoval: u Ježiša je obrazná reč patrná z textu, lebo hneď za tým píše, čo mál tým ohňom namysli. U Petra však také nič nie je. Miesto toho je tam podrobný opis, čo ten oheň spôsobí a ako sa bude prejavovať. (Čiže je to priama, nie obrazná reč.)Shagara napísal:KRISTUS s PLAMEŇOMETOM,.......paráda,....to je vysvetlenie.


Lepšie, keď si nabudúce pozronejšie prečítaš, čo som ti napísal a nebudeš tu musieť hať takéto divadlo.Shagara napísal:Teda, mám veriť,že tento oheň ,ktorý zničil Sodomu a Gomoru stále ešte horí? To hovorí biblický text symbolicky.


Sodomčania horia (v pekle). (Júda 1.7)Shagara napísal:To,že Sosoma zhorela nikto nepochybuje


Keby mal niekto potrebu kvôli dogme svojej sekty a používal tvoju "logiku" pri vykladaní písma, ľahko by našiel zdôvodnenie, že sodoma nezhorela ale bol to len symbolický oheň. Síra predsa vieme, že z neba neprší. Bol to len obraz, symbol.Shagara napísal:To,že Sosoma zhorela nikto nepochybuje,....ale daný ,oheň tam už dnes nehorí. Opäť,tu je slovo "oheň" použité,ako symbol večného zničenia.


Nikde sa nepíše, že v Sodome horí oheň.Shagara napísal:Tak moja dogma ,hovoríš? A povedz,kde presne to tam v Izraeli horí? Pôjdem sa tam pozrieť?


Kde sa píše, že v Izraeli horí? Kde som to tvrdil? (cituj)Shagara napísal:Keď Ježiš opisoval znamenie svojej prítomnosti, neurobil to preto, aby poukázal na niečo, čo ľudia budú môcť vidieť, ale preto, aby im pomohol rozpoznať niečo, čo sa malo udiať v nebi. Preto povedal:....... „Božie kráľovstvo neprichádza tak, aby sa dalo spozorovať.“ ​(Lukáš 17:20) Ako teda malo byť ľuďom na zemi zjavné, že sa už začala Kristova prítomnosť?


To hovoril Ježiš farizeom v prítomnom čase. Božie kráľovstvo prichádza i tam, kde je prítomný Kristus alebo pomazaný veriaci cez krtorých Boh koná. Hovorí o tom hneď v ďalšej vete: "Lebo hľa, kráľovstvo Božie JE medzi vami!" (Prítomný čas.) Čiže Ježiš tu nehovorí o svojom druhom príchode. O ňom hovorí až v ďalších veršoch, a len učeníkom:  
"A učeníkom povedal: ....Lebo ako blesk, blýskajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, ožaruje, tak bude aj Syn človeka v svoj deň." (Lk.17,22.24)
.....čiže miešaš dohromady 2 rôzne veci. (To robíš inak často.)
Shagara napísal:Ježiš povedal, že jeho prítomnosť v postavení nebeského Kráľa sa bude vyznačovať tým, že na zemi budú vojny, hlad, zemetrasenia, morové nákazy , nezákonnosť a podobne. (Matúš 24:7–12; Lukáš 21:10, 11)


Nie. O tom povedal, že to bude tomu predchádzať. A až potom príde.Shagara napísal:Takýchto viditeľných dôkazov Satanovho zúrivého hnevu a Kristovej prítomnosti je v našich dňoch naozaj mnoho.


Satan zúri preto, lebo vie, že má krátky čas. Keď Kristus príde, jeho čas už vypršal. Na pár rokov mu potom bude daná absolútna vláda nad Zemou. Potom bude Boh na neho vylievať svoje čaše hnevu a tým to skončí. (Ešte na konci 1000 ročného kráľovstva mu bude daný na krátko voľný pohyb po Zemi. A potom mu bude už navždy koniec.)Shagara napísal:Zvlášť od roku 1914,/zlom od 1 svetovej vojny/ ktorý historici považujú za "až príliš viditeľný zlom v dejinách",...... sa tieto dôkazy objavujú v nebývalej miere a v celosvetovom rozsahu. Spolu s celosvetovým kázaním Jehovových svedkov.


Dve svetové vojny boli ako ktorékoľvek iné vojny, akurát vo väčšom meradle. Boli aj ďaleko brutálnejšie vojny ako tieto, kedy ľudia zomierali ďaleko strašnejšou smrťou ako je smrť zastrelením alebo smrť plynom.Stupňuje sa to, čím je príchod JK bližšie. To najhoršie má ale ešte len prísť.Rok 1914 v tom nezohráva žiadnu úlohu. Ani v biblii ani v dejinách. Je to len dogma, ktorú ste si vymysleli a všetko sa snažíte do nej pasovať. Ale to býva pri sektách bežné. Mormoni majú zas svoje dogmy, Moonisti svoje atď... Nemá to s bibliou - Božím Slovom NIČ spoločné.
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Bludári

za St 19 september 2018 - 21:54
Ale tak organizovaní a morálne vyspelí " bludári", tak to je veľké znamenie.
A máš pravdu, Biblia to predpovedala, ved aj Ježiš a prvotní kresťania boli bludári.
Skutočne, veriť,že po JS ešte niekto príde a bude zvestovať po celom svete dobré posolstvo a tak vyučovať a žiť,.....tak to si vyžaduje veľkú vieru. Nuž, všelijakí sme!
Asi nevieme, že Boh je "Bohom poriadku" a nie chaosu a neporiadku?!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Reťaze

za St 19 september 2018 - 21:58
Jednoducho, vyjadrenie "reťaze" len opisuje to,že satan a démoni budú v nečinnosti.
Polemika, aké sú to reťaze je smiešna?!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Duchovný Izarel/"Boží Izrael"/

za St 19 september 2018 - 22:06
Preboha,....porovnaj si kmene zo Zjavenia a pôvodné kmene z Mojžišovho zákona. Na niečo prídeš!
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Končím Fotoon

za St 19 september 2018 - 22:12
Nemá to význam. Ty absolútne nectíš ani Bibliu a ani zdravý úsudok.
Splietaš tam nejakých démonov hluchoty, a asi aj slepoty,.....pretože zrejme si v ich moci. Ahoj
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za St 19 september 2018 - 22:33
Shagara napísal:Ale tak organizovaní a morálne vyspelí " bludári", tak to je veľké znamenie.

Podobne, ako buddhisti. Tí sú tiež organizovaní a morálne vyspelí.


Shagara napísal:A máš pravdu, Biblia to predpovedala, ved aj Ježiš a prvotní kresťania boli bludári.

Tak, ako aj vy nás označujete za bludárov.


Shagara napísal:Skutočne, veriť,že po JS ešte niekto príde a bude zvestovať po celom svete dobré posolstvo a tak vyučovať a žiť,.....tak to si vyžaduje veľkú vieru. Nuž, všelijakí sme!

Máte ešte po boku Mormonov. Tí tiež šíria prekrútené písmo, akurát ho prekrúcajú inde. Rovnako ako vy sa oháňajú morálkou a sú misijne aktívni.


Shagara napísal:Asi nevieme, že Boh je "Bohom poriadku" a nie chaosu a neporiadku?!

Veď vy ste jedni z tých, čo vytvárajú chaos šírením svojho nebiblického dogmatizmu. Tým ešte viac mýlite ľudí, že je všetko inak, než ako si to prečítali v biblii.


Shagara napísal:Jednoducho, vyjadrenie "reťaze" len opisuje to,že satan a démoni budú v nečinnosti.
Polemika, aké sú to reťaze je smiešna?!

V nečinnosti preto, lebo budú zviazaní. ...O tom aké to budú reťaze polemizuješ ty. Je jasné, že nebudú z pozemskej (baryónovej) hmoty, rovnako ako všetky veci v nebeskom kráľovstve nie sú z takej hmoty. Je smiešne z tvojej strany snažiť sa v opisoch nebeskej reality vidieť pozemské predmety, ktoré na Diabla logicky vplyv nemajú a potom tým dokonca argumentovať. Opäť si len ukázal, že porovnávaš hrušky s melónmi a pri čítaní biblie absolútne nerozmýšľaš nad tým, čo je v texte naozaj napísané, ale hľadáš za všetkým niečo iné. Tak ťa naprogramovali a tak to robíš.


Shagara napísal:Preboha,....

Táto nadávka hovorí za všetko, čo sú svedkovia jehovovi zač. Rúhači a nadávači.


Shagara napísal:Preboha,....porovnaj si kmene zo Zjavenia a pôvodné kmene z Mojžišovho zákona. Na niečo prídeš!

Veď už som ti napísal kde a prečo je rozdiel. Nevieš čítať?
.....V knihe zjavenia sú také kmene Izraela, aké budú v dobe, ktorej sa týka videnie. Chýba Dán a miesto neho je dosadený Lévi, ktorý bol v Starom Zákone vyčlenený z výčtu kmeňov, lebo sa ho týkala kňažská služba. (Nebol započítaný medzi 12 kmeňov.) V Novej Zmluve je však veľkňazom Kristus, preto už Lévi započítaný je. Je na jednej úrovni s ostatnými. .....To, čo sa spomína v súvislosti so 144000 sú mená kmeňov Izraela a ničoho iného. Čiže tých 144000 sú židia. Žiadni duchovní, symbolickí, ale skutoční. Presne ako je to napísané v texte, v ktorom nie je ani čiarka o tom, že je to len symbol. A ani to nevyplýva z kontextu. Jedná sa zjavne o opis konkrétneho deja s konkrétnymi ľuďmi. Zvyšok sú len tvoje dogmatické výmysly.Shagara napísal:Nemá to význam. Ty absolútne nectíš ani Bibliu a ani zdravý úsudok.
Splietaš tam nejakých démonov hluchoty, a asi aj slepoty,.....pretože zrejme si v ich moci. Ahoj

Nie, nectím vaše dogmy. Ctím iba bibliu a to, čo je v nej skutočne napísané. Presne tak ako ty hovorili farizeji o Ježišovi. Že je v moci démonov. Už to ti môže napovedať, že si na zlej ceste. "Hluchota" a "nemota" je meno démona ktorým ho Ježiš oslovil, keď ho vyháňal. Máš totiž zjavne problém s tým, že mená démonov sú zároveň názvom ich činnosti, ktorú robia. Pri tom sa jedná o bilbický fakt. Podobne kráľ, anjel priepasti má meno "skaza" (hebrejsky Abaddon, grécky Apollyon) Zjv 9,11. Opäť tu vidíme meno satanského anjela pomenovaného po činnosti, ktorú robí. Takto to je v duchovnom svete. Čítaj viac bibliu a hlavne miesto vymýšľania kdejakých dogiem nad textom konečne rozmýšľaj. Nad tým, čo je v ňom skutočne napísané.
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Shagara - odpadnutie a príchod Krista

za Št 20 september 2018 - 12:40
Shagara napísal:Tie verše v 2 Tes.2:6-12.....opisuje duchovenstvo trinitárskeho,odpadlíckeho kresťanstva, a ono je tým antikristom.....ale tí budú zničení tesne pred armagedonom/zničenie Veľkého Babylonu/ a zvyšok/rádoví podporovatelia/ v armagedone.

Poďme si teda pozrieť, čo presne je v texte 2Tes.6 kap. napísané:


1 Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia k nemu,

2 aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov.

3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,

4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha.

5 Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril?

6 A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase.

7 Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.

8 A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu,

9 toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi

10 a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení;....Z textu teda vidíme, čo všetko sa musí naplniť, aby nastal príchod Ježiša. Zrekapitulujme si to:


1. Odpadnutie

2. Príchod človeka hriechu, ktorý sa bude stavať na odpor a povyšovať nad VŠETKO, čomu sa vzdáva božská česť.

3. Posadí sa do chrámu Božieho ako Boh

4. Bude sa vydávať za Boha.

5. Bude robiť satanské zázraky


...,I keď bod 1 sa už naplnil (lebo cirkev v druhom storočí odpadla od Boha), body 2-5 sa ešte nenaplnili. Zatiaľ neprišiel na svetovú scénu človek, ktorý sa posadil do Božieho chrámu, ktorý by sa vydával za Boha pričom opovrhuje všetkým, čomu sa vzdáva božská česť a robil by zázraky (od satana). Príchod tohoto človeka bol prorokovaný už u proroka Daniela. Na to proroctvo sa odvolával aj Ježiš, keď hovoril o časoch konca:

Mat 24,15
Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!),

Pozrime sa teda do proroka Daniela, čo presne o tom písal:

Dan 11,31; 12,11-13
Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť; odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. .....Odvtedy, ako bude odstránená ustavičná obeť a postavená pustošiaca ohavnosť, uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto bude čakať a dočká sa 1335 dní. Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj! Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní.

....O akom chráme Daniel v kapitole 11 hovoril? O tom, kde sa prinášala ustavičná obeť. Každý vrátane samotného Daniela z toho hneď vedel, že sa jedná o Jeruzalemský chrám. Ten dnes ale už nestojí. Aby sa doň mohol Antikrist posadiť, musí byť najskôr znovu postavený a obnovený židovský bohoslužobný systém. Na to židia dnes čakajú. Najskôr sa ale musia skončiť časy pohanov. Tie podľa Kristovho proroctva skončia až vtedy, keď Jeruzalem prestanú "šlapať" pohania (nežidia).

Lk 21:24b
Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.

Jeruzalem v dnešnej dobe ešte stále nepatrí úplne židom. Stále tam majú svoje právo moslimovia (nežidia = pohania). Je však už ale len otázkou času, kedy bude Jeruzalem znovu plne židovský. Vtedy si v ňom budú môcť postaviť chrám. Potom príde Antikrist, ktorý sa tam nasilu posadí, bude vydávať za Boha a robiť satanské zázraky. Prv, než sa toto všetko nestane, nemôže prísť Pán Ježiš na zem (podľa Pavlových slov).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....To čo písal Shagara, že to len symbolizuje odpadlícke kresťnstvo a ono je tým Antikristom je teda úplne mimo. Texty jasne hovoria o osobe. O človeku. Popisujú osobu a jej činnosť. Všetko ostatné je domýšľavosť. Nikde v texte nie je ani čiarka o obraze a ani to nevyplýva z kontextov. Opäť Svedok Jehovov len predviedol, čoho je schopný. Ako ďaleko je schopný zájsť v prerábkach textov na čosi celkom iné, čo tam nie je a ani to z ničoho nevyplýva. Pracuje tu len dogma a myseľ naprogramovaná k videniu obrazov za všetkým. (Za všetkým, čo dogme protirečí.)
avatar
Počet príspevkov : 37
Join date : 15.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Mormoni?

za So 22 september 2018 - 19:39
Opýtaj sa ľudí,koľkokrát ich navštívili mormoni? A potom,koľkokrát JS?
Mám 6 krížikov a ešte som doma nestretol mormonov a ani nikoho iného,okrem JS.
Aby som neklamal,tak tuším raz som stretol adventistov a vzal so publikáciu. To je tak všetko! JS opakovane prepracovali niekoľkokrát celú zem!
A tak tvoje porovnania sú naivné,a ignorujú na celej čiare úplne zrejme skutočnosti . Tiež,JS sa striktne držia Božieho slova, a to mormoni určite nie!
Hovorím,.....nemá to význam,......je to len mlátenie prázdnej slamy!
Fotón
Admin
Počet príspevkov : 233
Join date : 03.09.2018
Zobrazit informácie o autorovi

Re: Shagara - "malé stádo"

za So 22 september 2018 - 20:16
Shagara napísal:Opýtaj sa ľudí,koľkokrát ich navštívili mormoni? A potom,koľkokrát JS?
Mám 6 krížikov a ešte som doma nestretol mormonov a ani nikoho iného,okrem JS.

To záleží na tom, kde bývaš. Ja napríklad v Žiline Mormonov stretávam často. Jehovistov nie až tak. Inde sú zase aktívni Krišnaiti. Všetko záleží na tom, kde bývaš. ...Pod druhé: aktivita nejakej náboženskej skupiny nie je merítkom jej pravdivosti. Nikde v biblii nenájdeš, že "najaktívnejšia náboženská skupina je od Boha, pretože je tak aktívna". (Používaš mimo-biblické argumenty. Dokonca tento patrí medzi logické klamy.)

Shagara napísal:JS opakovane prepracovali niekoľkokrát celú zem!

To je len tvoj subjektívny dojem. .....A aj keby: nie je to zárukou pravdy. Choď pozrieť do afriky (napr. Kene) alebo do Číny, kto je tam misijne najaktívnejší. Alebo do moslimských krajín.

Shagara napísal:A tak tvoje porovnania sú naivné,a ignorujú na celej čiare úplne zrejme skutočnosti .

Skutočnosť je taká, že misijná aktivita nerovná sa pravda. Misijne najaktívnejší v celej histórii boli katolíci a moslimovia. Majú preto pravdu?

Shagara napísal:Tiež,JS sa striktne držia Božieho slova, a to mormoni určite nie!

To snáď nemyslíš vážne! To mal byť žart? Po tom všetkom, čo si tu predviedol, ako si poprekrúcal rôzne texty biblie na obrazy, v ktorých to ani jedinou čiarkou nevyplývalo, máš opovážlivosť toto napísať? A po tom, čo som ťa tu viac krát usvedčil z prekrúcania a si rezignoval, lebo si už nemal odpoveď?? Smile

Shagara napísal:Hovorím,.....nemá to význam,......je to len mlátenie prázdnej slamy!

Lebo ti došli argumenty po tom čo som ťa tu usvedčil zo zjavného prekrúcania biblie a vkladania svojich dogiem do textov, ktoré v nich vôbec neboli. Skúšaš klamať na iných fórach, kde vieš, že ti len málo oponujú, aby si tam zvádzal poslabších vo viere. Ale tu si už netrúfaš, lebo vieš, že ja odpovedám na každý tvoj argument. Uvádzam na pravú mieru všetko čo píšeš - a to vo svetle biblie, čo je v textoch skutočne napísané. Odhaľujem čo je tvoja dogma a kde presne zavádzaš.
Sponsored content

Re: Shagara - "malé stádo"

Návrat hore
Povolenie tohoto fóra:
Môžete odpovedať na témy v tomto fóre.